Info servis > MailFórum > Turista > 2010

Zastupitele schvalili grantove programy pro rok 2011

Datum a čas: 22.12.2010 14:18 hod.

Zastupitelé města Český Krumlov schválili na svém prosincovém jednání grantové programy na rok 2011 - Program podpory sociálních služeb - komunitní plán, Program podpory kultury, Program podpory zahraniční spolupráce, Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže, Program podpory sportu a Program podpory ekologické výchovy. Ve většině případů je nutné žádosti o finanční podporu podat během ledna a února 2011, některé programy vyhlásí i druhou výzvu nebo přijímají žádosti v průběhu celého roku. Při sestavování grantových programů vycházeli jejich administrátoři ze Strategického plánu města Český Krumlov a z obecně platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov. Objem finančních prostředků určených na grantovou politiku města v roce 2011 přesahuje 8 milionů Kč a zůstal tak na stejné úrovni jako v loňském roce. Kompletní informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/granty.

S pozdravem
Ing. Vendula Nováková

oddělení kancelář starosty
Městský úřad Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 328
GSM: 724 015 233
e-mail: vendula.novakova@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan