Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Prijdte na verejne jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov - VE STREDU

Datum a čas: 13.12.2010 10:14 hod.

Vážení občané Českého Krumlova, přijměte pozvání na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov.

Jednání se koná výjimečně ve středu 15. prosince od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická ul. č. 439, III. patro.

Na programu jednání budou tyto body:

1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z odpadu
3. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
4. Obecně závazná vyhláška Požární řád města Český Krumlov
5. Rozpočet města Český Krumlov pro rok 2011
6. Rozpočtová opatření č. 124 - 127
7. Volba přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově na období 2011-2014
8. Volba předsedy a členů ŘV projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov"
9. Změna č. 2 ÚPO města Český Krumlov
10. Změna č. 8 ÚPO města Český Krumlov
11. Zásady územního rozvoje (ZUR) Jihočeského kraje
12. Aktualizace Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011
13. Program podpory sociálních služeb-komunitní plán pro rok 2011
14. Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011
15. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2011
16. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2011
17. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2011
18. Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov pro rok 2011
19. Prodej části poz.parc. č. 348/2 v k.ú. Č.Krumlov - manž.Mičudovi
20. Prodej části p.p.č.1302 v k.ú. Č.Krumlov - manž.Pechovi
21. Prodej pozemků p. p. č. 1063/44, 1063/45, 1063/46, 1063/49 a 1063/50 v k.ú. Č.Krumlov - nájezdy k RD v ul. Konvalinková
22. Prodej části p. p. č. 1654 a části p. p. č. 571/2 vše v k.ú. Č.Krumlov - Marie Smolenová
23. Prodej p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy
24. Prodej části p.p.č. 1315/1 a st. p. č. 3998 v k.ú. Č.Krumlov - Reitingerovi, Bajramovič
25. Prodej pozemku části p.p.č. 1348/3 v k.ú. Český Krumlov
26. Žádost o prodej bytu Urbinská č.p. 183
27. Žádost o prodej pozemku - Mgr. Kub
28. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě Horní ul. čp. 157, Český Krumlov
29. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě náměstí Svornosti čp. 2, Český Krumlov
30. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
31. Různé

Více informací o Zastupitelstvu města Český Krumlov najdete pod tímto odkazem: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/ZM2010-2014.xmlMgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum