Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Mesto Cesky Krumlov prodava 3 bytove jednotky - nabidky jsou prijimany do 29. rijna 2010

Datum a čas: 27.10.2010 15:07 hod.

Zastupitelé města Český Krumlov vyhlásili dle usnesení ZM č. 112/7/2010 záměr prodeje 3 bytových jednotek. Nabídky na prodej jsou přijímány do pátku 29. října 2010.


Předmět prodeje

a) záměr města prodat bytovou jednotku č. 151/20 o velikosti 79,25 m2, 3/1 s příslušenstvím v pátém poschodí domu č.p. 151, ulice Urbinská, v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým podílem 715/31702 na společných částech budovy a podílem 715/31702 na st. p. č. 368 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice nejvyšší nabídce, nejméně však za 700.000,-- Kč

b) záměr města prodat bytovou jednotku č. 159/22 o velikosti 70,31 m2, 3/1 s příslušenstvím v šestém poschodí domu č.p. 159, ulice Lipová, v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým podílem 670/15510 na společných částech budovy a podílem 670/15510 na st. p. č. 377/1 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice nejvyšší nabídce, nejméně však za 700.000,-- Kč

c) záměr města prodat bytovou jednotku č. 160/2 o velikosti 69,35 m2 3/1 s příslušenstvím v prvním poschodí domu č.p. 160, ulice Lipová, v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým podílem 670/15772 na společných částech budovy a podílem 670/15772 na st. p. č. 378/1 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice nejvyšší nabídce, nejméně však za 700.000,-- Kč

Podmínky

1) Zájemce o koupi shora specifikovaných bytových jednotek doručí městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor majetku a investic, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov ve lhůtě do 29.10.2010 nabídku, která bude obsahovat: jméno, adresu a datum narození zájemce, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku, označení bytové jednotky číslem a návrh kupní ceny, která nebude nižší než 700.000,-- Kč. Nabídka bude v zalepené obálce viditelně označené "prodej bytu č....", s označením čísla bytu, přičemž v každé obálce bude nabídka pouze na jeden byt.

2) Kupní cena bude uhrazena do šedesáti dnů ode dne, kdy bude prodej schválen Zastupitelstvem města Český Krumlov

3) Podání nabídky nezakládá právo na rozhodnutí zastupitelstva o prodeji ani na uzavření kupní smlouvy dle podané nabídky

Více informací na telefonním čísle 380 766 605.Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum