Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Volicske listky pro volby do Senatu - pisemne zadosti do patku 8. rijna, osobne do stredy 13

Datum a čas: 6.10.2010 10:59 hod.

Vážení odběratelé MailFóra, zasílám vám informace k volbám do senátu a do zastupitelstva města.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBY DO SENÁTU
Voliči mohou požádat o vydání voličského průkazu pouze pro volby do Senátu (ne do zastupitelstva města). Nejsnazším způsobem je osobní žádost na městském úřadě.

Osobně je možné požádat o vydání voličského průkazu v úředních hodinách na městském úřadě na oddělení evidence obyvatel (Kaplická 439, 1. patro, číslo dveří 114), a to nejpozději 13. října 2010 do 16 hodin na základě předloženého občanského průkazu. Voličský průkaz bude voliči na místě předán.

Písemně je možné požádat a žádost doručit nejpozději do pátku 8. října 2010. Vzor žádosti je ke stažení zde: http://data.ckrumlov.cz/files/71-volby-senat2010-vzor-zadosti2010.doc. Adresa pro doručení žádosti pro občany s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově je: Městský úřad Český Krumlov - Evidence obyvatel, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. V písemné žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele. Ověření podpisu pro tuto žádost na obecních úřadech je osvobozeno od správního poplatku, za ověření podpisu u jiných institucí, například u České pošty, se poplatek hradí.

Voličské průkazy jsou vydávány buď voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který o vydání průkazu požádal, nebo městský úřad zašle průkaz na adresu uvedenou voličem, který o vydání požádal.

Volič může o vydání voličských průkazů pro obě kola voleb do Senátu požádat současně a úřad mu pak vydá voličské průkazy pro obě kola voleb s vyznačením údaje, pro jaké kolo voleb platí. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu; městský úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 16.00 hodin dne 20. října 2010.


UPOZORNĚNÍ
Město Český Krumlov vyzývá voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu. Příslušníci cizího státu se prokazují svým platným dokladem, jímž se prokazují na území České republiky.

Město Český Krumlov vyzývá voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a zabezpečení poštovních schránek, aby jim mohly být bez problému dodány hlasovací lístky.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR budou dodány voličům do schránek nejpozději do 12. 10. 2010 Českou poštou. Pokud se některému voliči nedostanou hlasovací lístky do 12. října, nechť toto telefonicky oznámí na Odboru vnitřních věcí městského úřadu (tel. 380 766 203) a hlasovací lístky mu budou dodány. Voliči mohou obdržet hlasovací lístky v době konání voleb přímo ve volební místnosti.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese: Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie v budově radnice. Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.


Více informací k podzimním volbám najdete na www.ckrumlov.cz/volbyMgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum