Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Novy pozarni rad mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 5.10.2010 14:05 hod.

Zastupitelstvo města Český Krumlov vydalo na svém zářijovém jednání obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 - Požární řád města Český Krumlov. Město reaguje na vznik nových okolností a snaží se eliminovat rizika vzniku požárů. Nová vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 13/2006 o požárním řádu města Český Krumlov. Aktualizovaná norma přehledně informuje o požární ochraně města Český Krumlov a zajišťuje požární ochranu, bezpečnost zdraví a majetku občanů města. Vyhláška bude účinná od 12. října 2010.

"Od roku 2006, kdy byla vydána původní vyhláška o požárním řádu města, se objevily nové zdroje vzniku požáru a nové způsoby používání hořlavých materiálů při různých veřejných akcích. Jedná se například o lampiony štěstí nebo o plyny podporující hoření. Čtyři roky stará vyhláška byla již zastaralá, protože nereflektovala možná nebezpečí," doplnil vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Český Krumlov Antonín Čupera.

Aktualizovaná vyhláška vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě, podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci, stanovuje způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany. Ve vyhlášce je vymezen i rozsah působnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města, přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, seznam ohlašoven požárů nebo způsob vyhlášení požárů.
Požární řád obce je vydáván podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Požární řád je ke stažení na webové stránce www.ckrumlov.cz/vyhlasky


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum