Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Zarijove jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 20.9.2010 12:29 hod.

Vážení občané, přijměte pozvání na poslední jednání Zastupitelstva města Český Krumlov v aktuálním volebním období.

TERMÍN: 23. září 2010
HODINA: 16:00
MÍSTO: v zasedací místnosti Městského úřadu, Kaplická 439, Český Krumlov, 3. patro

Na programu jednání budou následující body:

1. Zahájení - úvodní volby , program
2. Zpráva o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2009
3. Rozpočtová opatření č. 88 - 93
4. Realizace záměru"Zimní stadión"
5. Sanace skalního masivu nad komunikací I/39
6. IOP - informace o stavu projektu
7. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí
8. Obecně závazná vyhláška" Požární řád města Český Krumlov"
9. Program regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov 2011 - 2017 a Program regenerace městské památkové zóny Český Krumlov Plešivec 2011 - 2017
10. Neinvestiční příspěvky pro Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA v Českých Budějovicích a Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
11. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - programu podpory sociálních služeb - Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje - pracovišti Český Krumlov, IČ: 26594463, na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2010
12. Prodej souboru nemovitostí v areálu bývalého grafitového dolu na Chvalšinské
13. Prodej budovy Latrán č.p. 252
14. Prodej budovy Nové Spolí č.p. 142
15. Žádost o prodej pozemku - Kub
16. Prodej pozemků Domoradice - Rent Group s.r.o.
17. Komunikace Průmyslová
18. Prodej p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy
19. Prodej části p. p. č. 562/6 v k.ú. Č.Krumlov - Ing. Tomáš Dolanský
20. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - JUDr. Marko
21. Prodej pozemku p. p. č. 1063/41 v k.ú. Č.Krumlov - nájezd k RD v ul. Konvalinková - manž. Bohdalovi
22. Prodej části p. p. č. 434/5 v k.ú. Č.Krumlov - Wízner
23. Prodej části p.p.č.1302 v k .ú. Č.Krumlov - manž.Pechovi
24. Ukončení činnosti výborů zastupitelstva města
25. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
26. Různé
Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum