Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Pozvanka na srpnove jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 24.8.2010 13:55 hod.

Vážení občané Českého Krumlova,
ve čtvrtek 26. srpna 2010 v 16 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva města. Místo konání je v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ulici 439, ve 3. patře.

Na programu jednání budou následující body:
1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Realizace záměru "zimní stadion"
3. Zpráva o hospodaření města k 31. 7. 2010
4. Rozpočtový výhled
5. Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2009
6. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010 - 2. výzva
7. Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov - účast na Juniorském ME v záchranném sportu
8. FK Slavoj Český Krumlov - poskytnutí příspěvku na pokrytí vynaložené spoluúčasti k získané dotaci
9. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí
10. Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis - pronajaté pozemky
11. Odkoupení stavby obslužné komunikace, parkovacích stání a navazujících zelených ploch a bezúplatný převod pozemků pod touto stavbou do majetku města Český Krumlov od investora TranSoft a.s.- ZTV pro 17 RD Tovární ul.
12. Výkupy pozemků pro investiční akci "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov"
13. Směna částí parcel ve zjednodušené evidenci v k.ú. Vyšný
14. Vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 3709 pro k.ú. Č. Krumlov
15. Prodej objektu trafostanice v lokalitě "Kasárna jih"
16. Prodej pozemků p. p. č. 1063/40 až 1063/57 v k.ú. Č. Krumlov - nájezdy k řadovým RD v ul. Konvalinková
17. Prodej parcel pro výstavbu řadových garáží Plešivec- vyhodnocení VŘ
18. Prodej části p. p. č. 434/5 v k.ú. Č.Krumlov - Wízner
19. Prodej části p.p.č. 1315/1 a st. p. č. 3998 v k.ú. Č.Krumlov - Reitingerovi, Bajramovič
20. Prodej části p. p. č. 49/13 v k.ú. Slupenec - Benkovský
21. Prodej části p. p. č. 1317/2 v k.ú. Český Krumlov
22. Prodej části p. p. č. 1324/1 v k.ú. Č. Krumlov - manž .Mikešovi
23. Prodej pozemků 910/5 a 910/6 v k.ú. Český Krumlov
24. Prodej tří volných bytů
25. Zrušení věcného práva předkupního - Třída Míru 190, Český Krumlov
26. Nabídka k odkoupení nemovitosti - Široká 89, Český Krumlov
27. Prodej pozemku v k.ú. Slavkov
28. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
29. Jednací řád zastupitelstva města
30. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
31. Různé

Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum