Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Pozvanka na cervnove jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 22.6.2010 8:02 hod.

Vážení občané Českého Krumlova,
ve čtvrtek 24. června 2010 v 16 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva města. Místo konání je v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ulici 439, ve 3. patře.

Na programu jednání jsou následující body:
1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2009
3. Rozpočtová opatření č. 49 - 51
4. Dodatky k úvěrovým smlouvám
5. Novela vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
6. Ocenění za úspěšnou reprezentaci města Český Krumlov - MS Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov
7. Cena města Český Krumlov za rok 2009
8. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě pod vodojemem západně od Tovární ulice, na pozemku PK 623/5 díl 1, k.ú. Vyšný
9. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě pod vodojemem západně od Tovární ulice, na pozemcích KN 630/44, PK 630/6 a PK 623/5 díl 2, k.ú. Vyšný
10. Projekt revitalizace autobusové nádraží
11. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí
12. Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis - pronajaté pozemky
13. Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice
14. Prodej pozemku v k. ú. Slavkov
15. Prodej budovy Nové Spolí č.p. 142
16. Prodej budovy Latrán č.p. 252
17. Prodej části p. p. č. 1654 a části p. p. č. 571/2 vše v k.ú. Č.Krumlov - Marie Smolenová
18. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - JUDr. MilanMarko
19. Prodej části p. p. č. 562/6 v k.ú. Č.Krumlov - Ing. Tomáš Dolanský
20. Prodej části p. p. č. 434/1 v k.ú. Český Krumlov - Štěpánka Tomanová
21. Prodej p. p. č. 478/13, 478/15 a 478/18 vše v k.ú. Český Krumlov - Lucie Knížková
22. Žádost společnosti Fronius Česká republika s.r.o. o prodej pozemků v k.ú. Přísečná-Domoradice a Vyšný
23. Žádost společnosti 1.NF s.r.o. o prodej části p.p.č. 312/9 v k. ú. Přísečná-Domoradice
24. Žádost o prodej pozemku části p.p.č. 18/1 v k ú. Český Krumlov
25. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
26. Různé


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum