Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Kvetnove jednani zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 26.5.2010 13:29 hod.

Vážení občané Českého Krumlova, ve čtvrtek 27. května od 16 hodin se v zasedací místnosti městského úřadu koná květnové jednání Zastupitelstva města Český Krumlov.

Na programu jednání jsou tyto body:


1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
3. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
4. Rozpočtová opatření č. 34 - 37
5. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě č.p. 6, Latrán, Český Krumlov
6. ČKRF - účetní uzávěrka
7. Cena města Český Krumlov za rok 2009
8. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemku č. PK 531/4, k.ú. Vyšný na funkci umožňující zde realizovat výstavbu rodinných domů, podaný vlastnicí pozemku
9. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na p.p.č. 544/24, 544/1, 544/27, 544/29, 544/30, 544/32, 544/34, 544/8, 544/37, 544/36, 544/35, 544/31, 544/28, 544/26, 544/25, 544/22, 544/33 a 539/1, k.ú. Český Krumlov na funkci umožňující zde realizova RD
10. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemku p.č. 13/1, k.ú. Vyšný, na funkci umožňující zde stavbu rodinného domu, podaný vlastníkem pozemku
11. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemcích PK č. 498/1, 499, 508/11, 508/3 a 508/9, k.ú. Vyšný na funkci umožňující zde realizovat stavby rodinných domů se zahradami, podaný vlastníkem pozemků
12. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemcích PK č. 532/6 a 534/6 (díl 1 a 2), k.ú. Vyšný na funkci umožňující zde realizovat výstavbu rodinných domů, podaný vlastníkem pozemků
13. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na vymezené části pozemků p.č. 1174/1 a 1174/2, v obci a k.ú. Český Krumlov, v rozsahu nezbytném pro chov dvou koní a bydlení správce, podaný vlastníkem pozemků
14. Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a městské památkové zóny Plešivec a povinné podíly města Český Krumlov
15. Směna pozemků s Národním památkovým ústavem
16. Prodej pozemku společnosti Zanys, a.s.
17. Prodej pozemku pro výstavbu řadových garáží Plešivec
18. Bezúplatný převod pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR do majetku města Český Krumlov
19. Prodej části p.p.č. 571/2 v k.ú. Český Krumlov - manž. Keilovi
20. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
21. Různé


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum