Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Pozvanka na dubnove jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 26.4.2010 12:47 hod.

Vážení občané Českého Krumlova,
ve čtvrtek 29. dubna 2010 v 16 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva města. Místo konání je jako obvykle v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ulici 439, ve 3. patře.

P R O G R A M:
1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Zpráva o hospodaření města k 31.3.2010
3. Rozpočtová opatření č. 24 - 25
4. Úvěr města
5. Rozšíření skládky komunálního odpadu a rekultivace
6. Cena města Český Krumlov: Statut Ceny města Český Krumlov
7. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2010 - schválení finančních příspěvků
8. Poskytnutí finanční podpory Dům dětí a mládeže Český Krumlov - záštita místostarostky města
9. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
10. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě č. p. 7, Latrán, Český Krumlov
11. Žádost o náhradu škody - Jaroslav Tureček s.r.o.
12. Provozování veřejných WC v budově Horní Brána 586
13. Žádost obce Bohdalovice o prodej pozemku v k. ú. Slavkov
14. Prodej tří volných bytů
15. Prodej části p. p. č. 1500/73 v k.ú. Č.Krumlov - Bohumil Kriesche
16. Prodje p. p. č. 1653 a části p. p. č. 571/2 vše v k.ú. Č. Krumlov - Antonín Patč
17. Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní - dostavba řadových patrových garáží Plešivec
18. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
19. Různé

Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum