Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Vymente si ridicsky prukaz vcas!

Datum a čas: 25.3.2010 10:10 hod.

Podle zákona o silničním provozu mají majitelé některých řidičských průkazů povinnost vyměnit si řidičské průkazy do konce letošního roku. Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Od roku 2011 nebudou tyto doklady platné a jejich držitel nebude oprávněn k řízení motorových vozidel. Pokud by taková osoba i nadále řídila bez platného průkazu, dopustila by se přestupku, za nějž by bylo možné uložit pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč.
V desátém týdnu (tedy k 8. březnu 2010) zbývalo na Městském úřadě Český Krumlov vyměnit 3 239 řidičských průkazů. Aby bylo možné výměnu všech průkazů stihnout do konce roku 2010, musel by úřad vyměnit průměrně 324 průkazů měsíčně, respektive 16 průkazů každý pracovní den. Čísla této statistiky se budou s postupujícím časem rapidně zvyšovat, protože řada řidičů nechává výměnu dokladu na poslední chvíli. Pokud si řidiči nevymění svůj průkaz včas, ke konci roku mohou na úřadě očekávat nepříjemné fronty.

Výměnu řidičských průkazů provádí městské úřady nebo magistráty, příslušné podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí Městský úřad Český Krumlov sídlící v Kaplické ulici 439, konkrétně pracoviště Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy.

Žádost o nový doklad
Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávají řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude zdarma vydán do dvaceti dnů od podání žádosti.

Úřední hodiny registru
Pondělí 07.30-11.00 12.00-17.00
Úterý 07.30-11.00
Středa 07.30-11.00 12.00-17.00
Čtvrtek xxx
Pátek 07.30-12.00

UPOZORNĚNÍ: Poslední podání na registru vozidel a řidičských průkazů je přijímáno ke zpracování 30 minut před ukončením pracovní doby

Podrobné informace k povinné výměně řidičských průkazů jsou k dispozici také na www.vymentesiridicak.cz.Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum