Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Pozvanka na breznove jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 22.3.2010 7:40 hod.

Vážení občané Českého Krumlova,

ve čtvrtek 25. března 2010 v 16 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva města. Místo konání je jako obvykle v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ulici 439, ve 3. patře.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Rozpočtové opatření č. 19
3. Program podpory sociálních služeb - komunitní Plán na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
4. Návrh zadání změny č.7 ÚPO (města) Český Krumlov v území při Budějovické silnici mezi sídlištěm Mír a supermarketem LIDL
5. Změna ÚPO města Český Krumlov - částečná revokace usnesení ZM o pořízení změny č.1 ÚPO Český Krumlov
6. Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov
7. Návrh na změnu ÚPO v lokalitě Vyšný - Podhájí na centrum outdoorových aktivit, podaný RNDr. Janem Flašarem, Vyšný 59, Český Krumlov
8. Návrh na změnu ÚPO v lokalitě Nové Spolí, podaný Pavlem Vomáčkou, sídliště Plešivec 383, Český Krumlov
9. Návrh na změnu ÚPO na pozemku p.č. 1014/30 v k.ú. Český Krumlov, podaný Jaroslavou Lieslerovou, Velešín 458
10. Návrh na změnu ÚPO na části pozemku p.č. 1661/1, k.ú. Nové Spolí podaný Ing. Zbyňkem Petrášem, Nové Spolí 100, Český Krumlov
11. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě nad Starým Plešivcem, na pozemku p.č. 1019/5 v obci a k.ú. Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemku Mgr. Františkem Jílkem
12. Návrh na změnu ÚPO na pozemku p.č. 597/1, v k.ú. Český Krumlov, podaný Ing. Janou Černou, Urbinská 183, Český Krumlov
13. Žádost společnosti RENT Group s.r.o. o směnu pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice
14. Ukončení 2 smluv o smlouvě budoucí kupní - dostavba řadových patrových garáží Plešivec
15. Prodej pozemku části p.p.č. 1316/6 v k. ú. Český Krumlov
16. Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice
17. Prodej části p. p. č. 1317/2 v k .ú. Český Krumlov
18. Prodej části p. p. č. 434/1 v k. ú. Český Krumlov
19. Návrh podnikatelského plánu na rok 2010 ČKRF spol. s r.o.
20. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
21. Různé


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum