Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Rekonstrukce mostu u kina zacne pristi tyden, pozor na zmeny v doprave

Datum a čas: 5.3.2010 13:50 hod.

Od 5. března do 30. června letošního roku bude probíhat rekonstrukce mostu u kina - nad silnicí I/39 na Špičáku v Českém Krumlově. Stavební práce zahájí odborná firma v pátek 5. března. Rekonstrukce si vyžádá dopravní uzavírku mostu pro všechna vozidla, dílčí omezení na silnici I/39 pod mostem a dílčí omezení pro pěší. Most by měl být pro dopravu dlouhodobě uzavřen od úterý 9. března od 7 hodin. Objízdná trasa bude vedena obousměrně okolo Ambitu a pivovaru k poště. Od pošty k Budějovické bráně bude komunikace značena jako slepá ulice. Práce na mostě u kina a další práce na sanaci skály Pod Kamenem si vyžádají změnu dopravního řešení křižovatky u Porákova mostu, kde by měl vzniknout provizorní kruhový objezd. Termín instalace kruhového objezdu není zatím znám. Aktuální údaje k harmonogramu prací, fotogalerii nebo přehled omezení budou průběžně zveřejňovány na www.ckrumlov.cz/most.

Projekt rekonstrukce mostu u kina předpokládá sanaci havarijního stavu mostu, opravu narušeného povrchu betonu nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměnu mostovkových vrstev, říms a zábradlí. Jako dodavatel byla vybrána českobudějovická společnost K - BUILDING CB, a.s., která předložila městu nejvhodnější nabídku. Celkové náklady projektu přesáhnou částku 15 milionů Kč. Finanční prostředky na rekonstrukci získalo město z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován z ERDF. Dotace přesahuje částku 13,2 milionů Kč.
Odbor investic usiluje o zajištění hladkého průběhu stavby. "Jsme v kontaktu s dodavatelem, upozorňujeme předem na možné problémy stavby a na možné kolizní situace a snažíme se zajistit, aby život v Českém Krumlově byl stavbou dotčen co nejméně," sdělil vedoucí Odboru správy majetku a investic Karel Hudera.

Více na www.ckrumlov.cz/most


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum