Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Mestsky urad meni od brezna svou strukturu

Datum a čas: 23.2.2010 8:11 hod.

Městský úřad Český Krumlov od 1. března sníží stav o 4 zaměstnance a změní organizační schéma. Původní Odbor správy majetku a Odbor investic budou tvořit jediný odbor. Ze samostatného oddělení kancelář tajemníka vznikne Odbor kancelář tajemníka. Podle nové organizační struktury bude Městský úřad Český Krumlov členěn na 11 odborů a 2 samostatná oddělení a bude čítat 134 pracovních pozic. "Změny v organizační struktuře jsem navrhl za účelem zvýšení efektivnosti práce a z objektivních důvodů daných stávající ekonomickou situací," vyjádřil se k chystaným opatřením tajemník městského úřadu Jindřich Fadrhonc.

Více informací o organizačních změnách na městském úřadě si můžete přečíst v aktualitách na www.ckrumlov.cz/obcan

Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum