Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Pozvanka na unorove jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 22.2.2010 9:06 hod.

Vážení občané Českého Krumlova,

ve čtvrtek 25. února 2010 v 16 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva města. Místo konání je jako obvykle v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ulici 439, ve 3. patře.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Návrh na pořízení změny územního plánu města Český Krumlov v lokalitě bývalé Jitony v k.ú. Český Krumlov
3. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov - Program podpory kultury pro rok 2010, 1. výzva
4. Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov pro rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
5. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
6. Výkupy pozemků pro investiční akci "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov"
7. Prodej pozemku části p.p.č. 1316/6 v k. ú. Český Krumlov
8. Prodej části p. p. č. 1500/73 v k. ú. Č.Krumlov
9. Prodej p. p. č. 789/85 a st. p. č. 3108 v k. ú. Český Krumlov
10. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
11. Různé


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
WWW: http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum