Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Mesto vyhlasilo dalsi 2 grantove programy - sport, zahranicni spoluprace

Datum a čas: 1.2.2010 12:16 hod.

Zastupitelé města Český Krumlov vyhlásili na svém lednovém jednání další dva grantové programy - Program podpory sportu a Program podpory zahraniční spolupráce. Oba programy vyhlašují v roce 2010 jedinou grantovou výzvu. Při sestavování grantových programů vycházeli jejich administrátoři ze Strategického plánu města Český Krumlov a z nových obecně platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov schválených v říjnu 2009. Kompletní informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/granty.

PROGRAM PODPORY SPORTU
Žádosti do Programu podpory sportu je možné podávat od 1. února 2010 do 10. března 2010. O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 29. dubna 2010. Na rok 2010 činí celková alokace Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov 4,351 milionů Kč.

PROGRAM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Program podpory zahraniční spolupráce je jednokolový, žádosti budou přijímány od 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010 a rozhodnutí o poskytnutí dotace se žadatelé dozvědí v průběhu dubna a května 2010. Projekty, na které se žádá, mají být realizovatelné v roce 2010. Celková alokace programu na rok 2010 činí 90 tisíc Kč, minimální spoluúčast žadatele činí 25 % a maximální výše dotace může být 45 tisíc Kč.


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan
--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum