Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Pozvanka na lednove jednani Zastupitelstva mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 25.1.2010 13:07 hod.

Vážení občané Českého Krumlova,

ve čtvrtek 28. ledna 2010 v 16 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva města. Místo konání je jako obvykle v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ulici 439, ve 3. patře.

P R O G R A M:

1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Realizace záměru Zimní stadion
3. Vydání Změny č.1 regulačního plánu Vyšný
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Podpora - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum 2010
6. Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov
7. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov
8. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov na rok 2010
9. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek města Český Krumlov Domu na půl cesty a Domova pro matky s dětmi
10. Nájem nebytových prostor v domě čp. 21, Latrán, Český Krumlov
11. Nájem nebytových prostor v Radniční čp. 29, Český Krumlov
12. Pozemky v areálu Tenis - Centrum, s.r.o.
13. Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě parkoviště u městského parku
14. Prodej částí p. p. č. 522 a 525 v k .ú. Český Krumlov
15. Prodej části p. p. č. 701/1 v k. ú. Český Krumlov
16. Prodej p.p.č. 789/85 a st.p.č.3108 v k.ú. Český Krumlov
17. Prodej části p. p. č. 571/2 v k .ú. Český Krumlov
18. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
19. RůznéJitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum