Info servis > MailFórum > Turista > 2010

IVS-CK: Zastupitele vyhlasili ctyri grantove programy

Datum a čas: 5.1.2010 15:16 hod.

Zastupitelé města Český Krumlov vyhlásili na svém prosincovém jednání čtyři grantové programy - Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže, Program podpory kultury, Program podpory "sociálních služeb - komunitní plán" a Program podpory ekologické výchovy. Ve většině případů je nutné žádosti o finanční podporu podat během ledna 2010, některé programy vyhlásí i druhou výzvu nebo přijímají žádosti v průběhu celého roku. Při sestavování grantových programů vycházeli jejich administrátoři ze Strategického plánu města Český Krumlov a z nových obecně platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov schválených v říjnu 2009. Oproti roku 2009 se objem finančních prostředků určených na grantovou politiku města snížil zhruba o 4 %.

Kompletní informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/granty.


Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum