Info servis > MailFórum > Turista > 2009

IVS-CK: Stavebni prace na Vltave se prodlouzi zhruba o 1 mesic

Datum a čas: 18.8.2009 14:39 hod.

Práce na prohrábce Vltavy a na protipovodňových opatřeních v Českém Krumlově budou kvůli prázdninovému zvýšenému průtoku vody a povodňové aktivitě řeky prodlouženy o jeden měsíc. Dodavatel i investor předpokládají, že stavba bude finálně dokončena v červenci roku 2010, kdy měsíce červen a červenec budou určeny na úklid, úpravu komunikací a dokončovací práce.
Na pravidelné koordinační schůzce byl odsouhlasen harmonogram, který akceptuje požadavek města co nejdříve dokončit kompletně část stavby nad jezem směrem k Benešovu mostu. Aktualizovaný harmonogram předpokládá ukončení prací tak, aby do konce letošního roku mohly být odstraněny panely v lokalitě Vara.
Od 24. srpna 2009 začne intenzivnější vyvážení vytěženého materiálu z lokality nad jezem k Benešovu mostu. "Očekáváme zvýšený pohyb nákladních aut vyvážejících vytěženou hmotu z řeky právě od Benešova mostu, Lineckou ulicí a dále z města. Podle odhadů by se zde mělo pohybovat asi 4 až 5 aut za hodinu. Tímto bych ráda požádala všechny obyvatele a podnikatele v dotčených lokalitách o pochopení zvýšené dopravní zátěže," doplnila místostarostka Jitka Zikmundová.
Podle informací Povodí Vltavy by měly být práce na zpevnění a zadláždění svahů řeky pod zámkem dokončeny ještě letos. Do konce roku by se tak měla napustit i zdrž jezu pod zámkem.

Průběžně aktualizované informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.


Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum