Info servis > MailFórum > Turista > 2009

KCR-CK: Josef Suk a Krumlovsky komorni orchestr - zaznam koncertu

Datum a čas: 7.8.2009 11:05 hod.

Josef Suk a Krumlovský komorní orchestr - záznam koncertu

Letošní Festival komorní hudby přivítal v Českém Krumlově předního českého houslistu Josefa Suka. Prvního červencového den si v zámeckém Maškarním sále zahrál s Krumlovským komorním orchestrem koncert pro sólové housle E dur od Johanna Sebastiana Bacha. Záznam koncertu bude vysílat rádio Vltava (Český rozhlas 3) v sobotu 8. srpna od 16.30 hodin.
Mimo jiné zazní skladby od J. Ph. Rameaua, J. Suka či J. Krčka.
V sobotu 8. srpna oslaví Josef Suk významné životní jubileum, dožije se osmdesáti let. Houslista a violista, jehož pradědečkem byl skladatel Antonín Dvořák, patří ke světově nejproslulejším Čechům, kteří se výrazně zapsali do dějin interpretace klasické hudby. Kromě sólové hry se Josef Suk věnoval i hře v menších ansámblech. Roku 1951 založil Sukovo trio a roku 1974 Sukův komorní orchestr, jehož uměleckým vedoucím byl do roku 2000. Josef Suk koncertoval po celém světě, největších úspěchů dosáhl v USA a Kanadě. Je šestinásobným držitelem francouzské ceny Grand Prix du Disque a v roce 2002 byl oceněn nejvyšším francouzským státním vyznamenáním, Řádem čestné legie. Veřejnou koncertní dráhu oficiálně ukončil po roce 2000, příležitostně však stále vystupuje v rámci komorních koncertů.

Vendula Nováková

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 328
e-mail: vendula.novakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum