Aktuality > 2016

Od Šumavy k Tatrám - Historické lidové kroje Československa

4. 6. - 2. 10. 2016

V sobotu 4. 6. 2016 ve 14:00 hod. bude ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově slavnostně otevřena hlavní výstava letošní sezóny „Od Šumavy k Tatrám - historické lidové kroje Československa". Až do 2. 10. 2016 budou moci zájemci zhlédnout rozsáhlou kolekci svátečních lidových krojů a krojových součástek venkovských oblastí Čech, Moravy a Slovenska z 19. a 20. století.

Historické lidové kroje

Výstava představuje lidové kroje z území Čech, Moravy a Slovenska v jejich reprezentativní podobě. Jsou zde zastoupeny slavnostní sestavy ženského i mužského lidového oděvu z období 19. a první poloviny 20. století. Z území Čech jsou na výstavě ukázky tradičních krojů jihočeské, západočeské a středočeské oblasti. Z oblasti Moravy je to několik výrazných představitelů regionu Slovácka a Hané. Slovenské kroje pochází především ze západu území. Kromě obecně známých a národopisně výrazných regionů jako je Chodsko, Plzeňsko, Kyjovsko, Podluží nebo okolí Piešťan mohou návštěvníci obdivovat také tradiční oděvy méně známé, zajímavé však svou technikou zpracování, výzdobou a materiály, ale také doplňky. Vedle ucelených sestav krojů na výstavě najdeme jednotlivé součásti oděvu, které sloužily k pokrytí hlavy ženy nebo doplňovaly základní sestavu kroje. Jsou vybrány různé typy především výšivek a výzdobných technik, které dokládají bohatost tohoto druhu lidového umění.

Výstava je doprovázena textovým a obrazovým komentářem, který poskytuje základní informace o kroji, národopisné oblasti, ale i vývoji jednotlivých typů krojů obecně.

16. března letošního roku uplynulo rovných 60 let (1956 - 2016) od slavnostního otevření výstavy "Český kroj a jeho prostředí", uspořádané pracovníky tehdejšího Okresního muzea v Českém Krumlově ve spolupráci s výstavním odborem ministerstva kultury v duchu zahajovací výstavy muzejní sezóny, předcházející zpřístupnění nové stálé expozice muzea v červenci téhož roku. Symbolická „repríza" obsahově rozšířené verze výstavy je v tomto smyslu jedním z dalších příspěvků do mozaiky kulatých výročí - 125 let muzejních snah v Českém Krumlově, 100 let od otevření německého městského muzea a 70 let od založení současného muzea, která si Regionální muzeum v Českém Krumlově v letošním roce připomíná.