Aktuality > 2015

KRUMBENOWE - kupecká osada

Veletrh pravěké a středověké kultury 5. - 6. 9. 2015

Krumbenowe Na sklonku léta proběhne v Českém Krumlově veletrh pravěké a středověké kultury s názvem „KRUMBENOWE - kupecká osada". V Pivovarské zahradě vyroste víkendové tržiště a dílny, kde odborní lektoři v roli obchodníků a řemeslníků v dobovém ošacení předvedou prastaré dovednosti našich předků z období paleolitu a mezolitu, mladší doby kamenné, doby bronzové a železné i raného středověku. V sobotu a v neděli se mohou návštěvníci těšit na kovotepce, zbrojíře, ševce, tkadleny, kameníky, skláře, šperkaře, léčitele, síťaře, barvíře a další kumštýře z různých období naší dávné minulosti, a to přímo při jejich práci. Nebyla by to však ta správná rekonstrukce života kupecké osady, kdyby si návštěvník nemohl na vlastní kůži vyzkoušet i obtížné smlouvání s prastarými kupci a neoslavil dobrou koupi tancem a hudbou.

Akce je zaměřena na popularizaci archeologie s cílem připomenout klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. Výběr období i kultur, které budou v rámci kupecké osady představeny, se proto zakládá na skutečných dokladech pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu a náhodný není ani výběr místa konání akce. V areálu Pivovarské zahrady bylo archeologickým výzkumem odhaleno dosud nejstarší osídlení Českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné a také první slovanská osada na území města. Tyto důležité historické kapitoly jsou v dnešním kulturním kontextu vrcholně a pozdně středověkého Českého Krumlova často opomíjeny a také proto budou interaktivní program kupecké osady KRUMBENOWE provázet naučné prvky.