Aktuality > 2014

Kupecká osada Krumbenowe aneb Veletrh pravěké a středověké kultury

Kupecká osada Krumbenowe Je Váš bronzový srp již zubatý a neseče? Potřebujete nutně nové jantarové korále? Bronzovou sponu? Nápažník? Meč? Jste zvědaví na módní halštatské textilní vzory? A máte nějakou tu hřivnu k útratě? Po tisících let se kupci opět vracejí do města! Nenechte si je ujet!

Na sklonku léta 30. 8. - 31. 8. 2014 proběhne v Českém Krumlově veletrh pravěké a středověké kultury s názvem „KRUMBENOWE - kupecká osada". V pivovarské zahradě Eggenberg v centru Krumlova vyroste víkendové tržiště a dílny, kde odborní lektoři v roli obchodníků a řemeslníků v dobovém ošacení předvedou prastaré dovednosti našich předků z období paleolitu a mezolitu, mladší doby kamenné, doby bronzové a železné i raného středověku. V sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin se mohou návštěvníci těšit na kovotepce, zbrojíře, ševce, tkadleny, kameníky, skláře, šperkaře, léčitele, síťaře, barvíře a další kumštýře z různých období naší dávné minulosti, a to přímo při jejich práci. Nebyla by to však ta správná rekonstrukce života kupecké osady, kdyby si návštěvník nemohl na vlastní kůži vyzkoušet i obtížné smlouvání s prastarými kupci a neoslavil dobrou koupi tancem a hudbou. Sobotní večerní program proto od 20 hodin doprovodí experimentální hudební a taneční vystoupení skupin Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, Alterra a jejich hosté, kterými se můžete stát i Vy.

Akce je zaměřena na popularizaci archeologie s cílem připomenout klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. Výběr období i kultur, které budou v rámci kupecké osady představeny, se proto zakládá na skutečných dokladech pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu a náhodný není ani výběr místa konání akce. V areálu pivovarské zahrady Eggenberg bylo archeologickým výzkumem odhaleno dosud nejstarší osídlení Českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné a také první slovanská osada na území města. Tyto důležité historické kapitoly jsou v dnešním kulturním kontextu vrcholně a pozdně středověkého Českého Krumlova často opomíjeny a také proto bude interaktivní program kupecké osady KRUMBENOWE doplněn přednáškou doc. Mgr. O. Chvojky z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, věnovanou možné rekonstrukci obchodních cest, dovozu surovin i výrobků a otázkám kulturních vlivů s přihlédnutím k novým archeologickým poznatkům v regionu.

Projekt „KRUMBENOWE - Kupecká osada" je realizován ve spolupráci Regionálního muzea v Českém Krumlově s Národním muzeem v Praze, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, řadou odborných lektorů a za podpory města Český Krumlov a pivovaru Eggenberg.

Vstupné na celou akci je zdarma.