Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Chlumec

Chlumec Chlumec

Chlumec 10
38232 Chlumec
Kontakt: Ing. Petr Bürger

Telefon: +420 606 796 206
Mobil: +420 602 440 550

E-mail: obec-chlumec@seznam.cz
WWW: www.obec-chlumec.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Seznam nabídek:


..Obecní úřad

Chlumec

Úřední hodiny pondělí, 19:00 – 20:00


..Základní informace

Rozloha obce : 316 ha

Nadmořská výška : 500 m nad mořem


..Části obce

Krnín

Chlumec
Krnín
Chatová oblast Čekánov


..Historie obce

Mapa Clumec hospoda Clumec - pád letadla Kovárna v Chlumci

Vývoj názvu obce :
1483,1541 - Chlumecz
1720 - Kuntzen
1789 - Kunzen, Chunzen
1841 - Chumzen (Chumec)
1854 - Chumec, Chunzen

Osada Chlumec
V písemnostech českokrumlovského archivu se uvádí v r. 1445 v Chlumci 3 usedlosti a jedna chalupa s celkovou výměrou pozemků 4 1/4 lánu (cca. 85 ha). Koncem 16. stol. zde bylo již 7 usedlostí s celkovou výměrou cca. 140 ha půdy. Poddaní platili rentu a odváděli naturálie a robotovali na blízkých dvorech. Desátek odváděli církvi do Kamenného Újezda.

Osada Krnín
Ves je údajně uváděna mezi původními sídlišti kmene Doudlebů. Ve středověku velmi trpěla za válečných událostí. Roku 1394 byla ves zcela popleněna vojáky Jana Zhořelského, bratra krále Václava IV. Vojsko čítalo 30 tisíc žoldnéřů a táhlo proti Jindřichu z Rožmberka, představiteli odbojné Panské jednoty proti králi. V dalším roce prodal Jindřich z Rožmberka část Krnína - 4 lány (nyní č.p.1 a 3), po několika převodech se stal vlastníkem tohoto majetku krumlovský prelát. Dolní část Krnína patřila Holkovcům z Holkova. Roku 1513 prodal poslední Holkovec Matěj zbytek svého panství Jiříku Kunáši z Machovic. Machovický rod držel tento majetek do roku 1757, kdy se dostal do vlastnictví zlatokorunského kláštera. Po zrušení kláštera 10.11.1785 přešla pak tato část Krnína k panství krumlovskému.

Obec Chlumec
V roce 1924 se osady Chlumec a Krnín odloučily od obce Dolní Třebonín. Historicky prvním starostou samostatné obce Chlumec se stal sedlák František Mojžíš (v letech 1924-1928). V této době byla celková výměra půdy v obci 311,8 ha, žilo zde 64 obyvatel (včetně námezních pracovníků) na 16-ti usedlostech. Při slučování obcí v roce 1942 byla obec Chlumec připojena k Dolnímu Třebonínu. Po květnovém osvobození roku 1945 byl ustanoven 31.7.1945 MNV Chlumec v počtu 9 členů. Prvním předsedou byl Matouš Klíma z Krnína. Po únoru 1945 se vlivem nastolení komunismu složení MNV často měnilo. Koncem roku 1950 žilo v obci Chlumec (osady Chlumec a Krnín) 81 obyvatel a výměra zemědělské půdy činila 262,3 ha. V padesátých letech byly dvě rodiny z největších usedlostí v Chlumci pro výstrahu vyhnány a komunistický režim tak mohl předvést svou sílu. V roce 1963 byla obec Chlumec připojena k obci Záluží. V roce 1970 žilo v osadách Chlumec a Krnín celkem 71 obyvatel. Po roce 1989, dne 5.12.1990, se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva (9 členů). Prvním starostou Obce Chlumec v postkomunistické éře se stal Václav Bürger.


..Příroda

Příroda

Obec leží na úpatí Blanského lesa, tedy v území Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Ještě blíže se nalézají tři navržené přírodní rezervace: Rohanova stráň, Chabičovické stráně a Čertova stráň u Čertyně. Důvodem navržení je ochrana přirozených smíšených lesních porostů.