Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Organizace založené městem > Obchodní společnosti

Služby města Český Krumlov s.r.o. (SMČK)

Domoradice 1
38101 Český Krumlov

Telefon: +420 380 711 285
Fax: +420 380 726 342
Mobil: +420 602 680 989

E-mail: info@smck.cz
WWW: www.smck.cz

Poloha: Český Krumlov

Společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. - SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100% dceřiná společnost města Český Krumlov.
Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťují:
- sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů,
- správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy vpustí dešťové kanalizace atd.,
- opravy veřejného osvětlení,
- údržbu zeleně,
- instalaci a údržbu dopravního značení
IČ: 25151321, DIČ: CZ25151321