Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Služby > Komunikace

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.

Logo společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.

Masná 131
38101 Český Krumlov
Kontakt: Ing.Miroslav Reitinger, ředitel

Telefon: +420 380 704 611
Fax: +420 380 704 619

E-mail: unibox@ckfond.cz
WWW: www.ckfond.cz

Poloha: Český Krumlov

Společnost Českokrumlovský rozvojový fond je obchodní společností ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov.

Hlavním posláním společnosti je zajištění kvalitních oprav historicky cenných objektů ve městě Český Krumlov, s následným zajištěním optimálního funkčního a finančního využití, a to v souladu s cíli rozvoje města.

Svojí další činností v oblasti cestovního ruchu přispívá Českokrumlovský rozvojový fond výrazně k podpoře, organizaci a rozvoji cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Svými aktivitami přivádí naše společnost do města a regionu domácí i zahraniční investory.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80

Aktuální nabídky bytů a nebytových prostorů

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80

Vznik a poslání společnosti

Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov, které na počátku do jejího majetku bezúplatně vložilo zhruba pět desítek vybraných nemovitostí - domů, budov a pozemků v historickém centru města.

Smyslem založení společnosti bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto úkoly a cíle:

• Zajistit kvalitní opravu historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.
• Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.
• Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.
• Přitáhnout do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala "Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu" schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80

Orgány společnosti

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80

Hlavní oblasti podnikání

Základ podnikatelská činnosti společnosti tvoří v současnosti následující čtyři hlavní oblasti podnikání:

1. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI
2. ŘÍZENÍ A PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU - DESTINAČNÍ MANAGEMENT
3. PROVOZOVÁNÍ A ROZVOJ PARKOVACÍHO SYSTÉMU MĚSTA
4. PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
5. PROVOZOVÁNÍ MUZEA FOTOATELIÉR SEIDEL

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80

Podnikatelský plán na rok 2015

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80

Výroční zpráva za rok 2014

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80

Archiv dokumentů z předcházejících let

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/kpr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80