Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce s rozšířenou působností

Kaplice

Kaplice

Náměstí 70
38241 Kaplice
Kontakt: Mgr. Pavel Talíř

Telefon: +420 380 303 100
Fax: +420 380 303 110

E-mail: kancelar@mestokaplice.cz
WWW: www.mestokaplice.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad

Kaplice

Základní informace

Rozloha města : 4087 ha

Nadmořská výška : 550 m nad mořem


Části města

Kaplice

Kaplice

Blansko

Dobechov

Hradiště

Hubenov

Květoňov

Mostky

Pořešínec

Pořešín

Rozpoutí

Žďár


Historie obce

Kaplice Historie Kaplice Kostel Socha

Vývoj názvu města :
v latinských textech - Caplicium
v německých textech - Kaplitz

První písemná zmínka o Kaplici je z roku 1257. Město se rozkládá v malebné krajině při říčce Malši na úpatí Novohradských hor. Vzniklo v raném středověku jako trhová ves na důležité obchodní stezce, která spojovala Horní Rakousko s jižními Čechami. Stezka, po níž se hlavně dopravovala sůl, měla pro kupce důležitá zastávková místa v rakouském Cáhlově (Freistadtu) a Kaplici, a proto byla nazývána cáhlovskou nebo též kaplickou. Z výhodné polohy na stezce Kaplice těžila a záhy se z malé osady začala měnit v cílevědomě budované městečko.
Prvotní kolonizační proud z vnitrozemí byl později překryt vnější kolonizací, a tím se vysvětluje i prolnutí českého a německého živlu ve městě. V písemných pramenech z 1. poloviny 14. století se Kaplice několikrát uvádí jako městečko, avšak městské právo jí bylo propůjčeno až v roce 1382. V pozdějších dobách bylo několikrát obnovováno novými vrchnostmi.
Kaplice jako poddanské město byla součástí panství pořešínského, později přešla pod panství novohradské Roku 1434 si přivlastnil Pořešín i Kaplici Oldřich II. z Rožmberka. Po vymření Rožmberků zdědili statky Švamberkové, po nich přešel majetek do rukou vítěze bělohorského, císařského vojevůdce Karla Bonaventury Buquoye
V letech 1771 až 1775 působil v Kaplici farář Ferdinand Kindermann, osvícenecky orientovaný pedagog a později litoměřický biskup, který zde vybudoval vzornou školu, jejíž pověst záhy přesáhla hranice Čech.
Po zrušení poddanství a odstranění vrchnostenského systému v polovině 19. stol. se město stalo podle nového administrativního členění sídlem politického i soudního okresu. Přes mnohé následující reorganizace a politické zvraty zůstalo okresním městem až do roku 1960. Ačkoliv byla Kaplice správním střediskem rozsáhlého územního celku na jihu Čech, k němuž patřilo Vyšebrodsko a Novohradsko, zůstávala nadále městem venkovského charakteru bez většího ekonomického zázemí. V roce 1869 měla 2 252 obyvatel a do roku 1921 se tento stav takřka nezměnil. Tehdy jich bylo ve městě napočítáno jen o osm více. V témže roce měla Kaplice 361 domů. Vzhledem k delší stagnaci a malému počtu obyvatel byla vedena po určitou dobu jako městys. Statut města jí byl udělen teprve 9. července 1936.
Poválečným odsunem Němců počet obyvatelstva ve městě poklesl. V roce 1947, tedy dva roky po válce, zde žilo pouze 1 588 lidí. V dalších letech však počet obyvatel neustále stoupal. Výraznější vzestup byl zaznamenán v sedmdesátých a osmdesátých letech, v současné době se počet obyvatel ustálil. Na konci roku 1997 žilo ve městě 6 466 obyvatel a v přičleněných osadách Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květoňov, Mostky, Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Rožnov, Žďár dalších 638 lidí.
Do roku 1989 byla poloha města blízko uzavřené hranice zřetelnou nevýhodou. Po pádu totalitního režimu a odstranění železné opony město ožilo čilým podnikatelským a turistickým ruchem. Opravené a rekonstruované domy září čerstvými omítkami, nové obchody upoutávají pestrostí nabídky. Současná Kaplice se chce stát příjemným domovem pro své obyvatele i přitažlivým místem pro české a zahraniční návštěvníky.


Památkové objekty v obci

Kostel

Farní kostel svatého Petra a Pavla - první zmínka z roku 1257. Po požáru roku 1507 znovu postaven v pozdně gotickém slohu. Pseudogotické zařízení kostela.

Filiální kostel svatého Floriána - vysvěcen roku 1491, pozdně gotická stavba na starších základech, vnitřní zařízení barokní.

Starý pivovar (č.p. 101) z konce 18. století

Kašna na náměstí s bývalým pranýřem z roku 1646

Výstražní brzdový kámen

Raveň - zbytky koněspřežné dráhy

Hrádek Pořešín - zřícenina hradu z konce 13. sto


Příroda

Příroda

V blízkosti města se nachází přírodní park Soběnovská vrchovina, přírodní park Novohradské hory a také přírodní rezervace Vysoký kámen a Ševcova hora se zbytky smíšeného a bukového suťového lesa. Krásné procházky nabízí údolí řeky Malše.