Aktuality > 2015

Kláštery Český Krumlov od 28. listopadu otevřeny veřejnosti

Kláštery Po několikaleté revitalizaci se v Českém Krumlově 28. listopadu 2015 pro návštěvníky prvně v historii otevírá rozsáhlý soubor klášterních budov. Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, nabídne svým otevřením široké veřejnosti, zvláště pak rodinám, mládeži a dětem klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

V klášterech jsou k vidění stálé expozice o středověkém klášteře, životě v něm a umění. Mezi stálé expozice se řadí též interaktivní expozice, expozice o životě klarisek a expozice pivovarnictví. Součástí areálu jsou též řemeslné dílny, v nichž si zájemci mohou vyrobit vlastní výrobek z kovářské, knihtiskářské či sklářské dílny.

Neméně zajímavé expozice najdou návštěvníci v historických krovech klášterů, ve venkovních prostorách pak stojí za vidění miniexpozice orloje, lisu či jeřábu. V areálu klášterů se budou konat zajímavé výstavy, divadelní představení a koncerty. Kláštery též nabízejí prostor pro celoroční vzdělávací a volnočasové programy, např. semináře či workshopy s rozličnou nabídkou témat.

Kláštery Český Krumlov se se svými Betlémskými Vánocemi stanou perlou letošního adventního programu. Počínaje 28. listopadem se mohou návštěvníci těšit po celé čtyři adventní víkendy na speciální program s vánoční tématikou - vánoční prohlídky s průvodcem, divadelní představení, koncerty, ukázky řemeslné výroby s možností vyrobení vlastních vánočních dárečků či jen vánoční popovídání se jistě stanou příjemnými chvílemi klidu a pohody v nádherných kulisách revitalizovaných českokrumlovských klášterů.   

Více informací: www.klasteryck.cz