Aktuality > 2016

JEDEN SVĚT - Hledání domova

Mezinárodní filmový festival Jeden svět se věnuje dokumentárním filmům s problematikou lidských práv. Od svého vzniku v roce 1999 je jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Patří k nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu v Evropě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. Od roku 2011 probíhá regionální část festivalu pravidelně rovněž v Českém Krumlově.

Jeden svět Jednotlivé ročníky se snaží upozornit na nosná témata v oblasti lidských práv, která hýbou naší dobou. V minulosti se Jeden svět zaměřil kupříkladu na problematiku (ne)snášenlivosti mezi lidmi, význam práce pro člověka či stinné stránky společenské pasivity a pohodlného nevědomí. Letošní slogan „Hledání domova" odkazuje nejen ke geopolitickým problémům dnešního světa, ale i k hledání identity společného domova. Kromě pohledu na nejrůznější aspekty migrace filmy nabídnou především příležitost k zamyšlení, co pro nás znamená domov, který často bereme jako samozřejmost a začneme mu věnovat pozornost, až když o něj přicházíme.

MFF Jeden svět proběhne v Českém Krumlově od 17. do 19. března v Městském divadle. Nově se zaměří na oblasti, které se v minulých ročnících neobjevovaly - pečující roboty pro osamělé staré lidi, osamělost jedince v individualistické společnosti na příkladu švédského modelu, muslimské sektářství v Pákistánu, střet příznivců bicyklu se světem aut či mrazivý pohled do života v Severní Koreji. Projekce budou jako obvykle doplněny o debaty se zajímavými hosty.

Program