Aktuality > 2011

Hold Rožmberkům

 

Cyklus přednášek u příležitosti 400. výročí vymření rodu Rožmberků

    Pod záštitou starosty města Vyšší Brod ing. Milana Zálešáka


Sobota, 5. listopadu 2011 od 14.00 hod.

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) Páni z Rožmberka - historický přehled o významu rodu

Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. (Jihočeská univerzita České Budějovice) Rožmberská knihovna

                                                                                                                                          Hold Rožmberkům

Neděle, 6. listopadu 2011 od 14.00 hod.

Mgr. Anna Kubíková (Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov) Petr I. z Rožmberka a jeho synové

PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy) Rožmberkové a Vyšší Brod - městečko, pohřebiště, zajímavosti, ukázky literatury

Přednášky se konají v Návštěvnickém centru Cisterciáckého opaství Vyšší Brod, moderuje Mag.phil. Jiří Franc (Zemská výstava jižní Čechy ≈ Horní Rakousko 2013).

Vstupné dobrovolné.