Aktuality > 2015

Bohemian Gran Fondo - cyklistická výzva s charitou

Bohemian Gran Fondo (www.bohemiangranfondo.cz) patří k nejnáročnějším nejen v České rBohemian Gran Fondo, ilustrační fotky z 2014 epublice, ale i v celé střední Evropě. Délka její nejdelší tratě je 185 km a účastníci musejí během této trasy nastoupat 4216 m. Soutěž se jede na málo užívaných silnicích Šumavy a Blanenského lesa bez omezení provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejné komunikaci. Všichni, kdo absolvují zvolenou trať v časech odpovídajících předepsaným časovým průměrům (16 km - 28 km), jsou oceněni diplomem. O vítězi soutěže dle věkových kategorií rozhodují časy z měřených úseků, které jsou zásadně a pouze umisťovány do dlouhých a náročných výstupů. Vedle sportovní náročnosti byla bezpečnost účastníků tím nejdůležitějším kritériem při výběru tratí.

Centrem Bohemian Gran Fondo, jehož druhý ročník se bude konat dne 3. 10. 2015, je město Český Krumlov. Jedna z tratí zavede účastníky i do Holašovic, které jsou stejně jako Český Krumlov zapsány na seznam historických památek UNESCO. Vedle tratě Gran Fondo si účastníci mohou zvolit i tři kratší tratě - Fondo Český Krumlov (123 km s výškovBohemian Gran Fondo, ilustrační fotky z 2014 ým převýšením 2989 m), Projekt 35 Fondo (45 km, 1174 m převýšení) a nově i Pojišťovna VZP Fondo (85 km, výškové převýšení 2109 m). I tyto tratě svou délkou a zejména výškovým profilem představují pro jezdce vážnou sportovní výzvu.

Co však zcela odlišuje Bohemian Gran Fondo od podobných akcí u nás i v zahraničí, je její charitativní cíl. Startovné účastníků je určeno na podporu projektů, které jsou zaměřeny na boj s rakovinou prsu. Termín akce, první víkend v říjnu, koresponduje se začátkem celosvětové

Bohemian Gran Fondo, ilustrační fotky z 2014

ho Breast Cancer Awareness Month. Již v prvním ročníku získal charitativní partner částku cca 250 tis. KČ. V letošním roce očekáváme nejen vyšší počet účastníků (prvního ročníku se účastnilo celkem 249 jezdců), ale i tomu odpovídající vyšší charitativní výnos. Charitativní dar z letošního ročníku bude směřovat přímo do onkologického výzkumu, konkrétně do Projektu 35, který je speciálním programem, jenž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Na projektu se dále podílí Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.

www.bohemiangranfondo.cz