Aktuality > 2014

Nestoři českokrumlovské fotografie

Výstava ke 150. výročí narození Josefa Wolfa

6. 5. 2014 - 21. 6. 2014, Regionální muzeum v Českém Krumlově

Regionální muzeum - Nestoři českokrumlovské fotografie 11. 2. 1864 se v Českém Krumlově narodil Josef Wolf, významný fotograf města, regionu a událostí všedního i svátečního života. Josef Wolf však nebyl jediným představitelem počátků fotografie ve městě. Byl součastníkem Franze Polaka, Gottharda Zimmera, Josefa Seidela, Wenzela Micka, Karla Šmirouse a dalších - dosud méně známých či bezejmenných autorů. Kolektiv spoluautorů a spolupracovníků představí na více než 120 m2 výstavní plochy unikátní soubor fotografií od nejstarších, a dosud nepublikovaných, až po fotografické práce z roku 1938.

Návštěvník výstavy bude mít možnost seznámit se s životními osudy fotografů, nahlédnout do historie vývoje fotografických technik a technologií, nebo spatřit dosud nevystavené sbírkové fondy. Výstava představí nejstarší fotografie občanů města od Franze Polaka a poodhalí tajemno o jeho životě a práci, zdokumentuje přeměnu fotoateliéru Zimmer na fotoateliér Seidel, ukáže tvůrčí spolupráci Josefa Seidla s mladým Karlem Šmirousem na vývoji barevné fotografie. Mezi vystavenými unikáty je nejstarší barevná pohlednice Českého Krumlova nasnímaná Karlem Šmirousem v roce 1908 na materiál bratří Lumièrů a  publikovaná nakladatelstvím Minerva v roce 1910 jako pravděpodobně první česká barevná pohlednice získaná z autochromu.

Autoři výstavy usilují především o prezentaci neznámých či znovuobjevených záběrů města Českého Krumlova a života v něm ve světle nových dějinných souvislostí a poznatků. Výstava doplňuje, ale i přepisuje dosud publikované dějiny české a regionální fotografie a předkládá další zajímavé, dosud nezodpovězené otázky.