Aktuality > 2014

O Open-air FOTO festival se zajímá zahraničí


Festival bude více v uměleckém duchu, za účasti visegrádských zemí, a v ústředním tématu Člověk a závislost, ve kterém proběhne i soutěž mezi školami s uměleckými obory.

Open-air FOTO festival Nastávající ročník potvrzuje jasnou koncepci, která vykrystalizovala z prvního ročníku. O tom, že vize byla správná, svědčí i zájem zahraničí. „Ano, mohu potvrdit, že se nám ozývají jak fanoušci fotografie, kteří se o festivalu doslechli, tak odborníci ze sousedních států, ale i z Belgie, Španělska a Velké Británie, kteří by u nás rádi vystavovali. Těší nás samozřejmě zájem i zahraničních fotoklubů," říká Martina Ptáčková, produkční festivalu a pokračuje: „Aktuálně jednáme s Maďarskem, Polskem a Slovenskem, které má zájem o širší spolupráci. I z tohoto důvodu usilujeme o Visegradský grant."

Ústřední téma druhého ročníku
V prvním ročníku bylo zaostřeno na člověka. Nyní tomu nebude jinak, ovšem zastřešujícím, ústředním tématem, které nabízí diskusi z různých společenskovědních a uměleckých hledisek, se stává  Člověk a závislost s podtitulem: Jaké formy a podoby může mít závislost, a jak je dokáže vyjádřit fotografie. Ačkoliv je v popředí zájmu fotografie, prolínají se i další umělecké žánry od divadla přes oděvní návrhářství až po scénografii. A všechny tyto obory, v tomto tématu, budou v menší či větší míře k vidění ve veřejném prostoru Českého Krumlova. Loni obsadil festival zámek, klášter, klášterní zahrady, Městské divadlo, Museum Fotoateliér Seidel, ulice a zákoutí historického centra a uměleckou školu.

Soutěž ART ROOM 2015
Open-air FOTO Festival Prostory Střední umělecko - průmyslové školy sv. Anežky české patřily tematicky a programově k silným lokacím. Propojení fenoménu fotografie s procesy a výsledky uměleckých děl se staly základní myšlenkou pro vyhlášení soutěže ART ROOM 2015.
Zúčastnit se jí mohou studenti středních a vyšších odborných škol s uměleckými obory z České republiky a zemí Visegradu. ART ROOM 2015 jim umožní, aby se uměleckou tvorbou vyjádřili k festivalovému tématu, a zároveň jim poskytne prostor pro prezentaci své práce v ulicích města. Odborníci i široká veřejnost budou moci nejlepší instalace mladých talentů pozorovat, fotografovat a následně je šířit a prezentovat i v dalších státech. „Soutěží chceme inspirovat k tvorbě, posilovat představivost a kreativitu, současně představit mladé talenty profesionálům, a zároveň uměním kultivovat a vzdělávat běžného návštěvníka," říká Martina Ptáčková.

Odborná porota
Soutěž škol má, jak již bylo řečeno, stejné ústřední téma jako festival, a to Člověk a závislost. Charakter soutěže předpokládá týmovou práci díky propojení více oborů dané školy (např. fotografie, scénografie, grafického a průmyslového designu, architektury, atd.). Úkolem je vytvořit fotografickou scénu, která bude kreativním způsobem vyjadřovat téma soutěže a bude přenositelná do jiného prostředí. Originální fotoscény bude hodnotit a vybírat porota, v jejímž čele zasedne Ondřej Neff.
Dalšími porotci jsou: fotografka Tereza z Davle, filmový architekt Milan Býček, výtvarník Vladimír Merta, kameraman Asen Šopov, scénograf Jaroslav Svoboda a zástupce odborných garantů dané země. Vítězné instalace budou součástí programu, přičemž dojde ke konfrontaci s jiným prostředím. V následujícím roce proběhne putovní výstava po ČR a partnerských zemích. Garantem soutěže je SUPŠ sv. Anežky v ČR a AKF (Akadémia Kreatívnej Fotografie) v SR.

Open-air FOTO festival Co je Open-air FOTO festival?
Open-air FOTO festival je oborový umělecký festival, který v sobě snoubí zážitkový formát s interaktivním vzděláváním.  Víkendovému zážitkovému fotografování na desítkách lokalit v historických kulisách města předchází vzdělávací část, kdy po celý pátek probíhají setkání fotoklubů, přednášky, workshopy, expozice technologických novinek, diskuse s odborníky či fotoporadny.
Akce, která nemá ve fotografickém světě obdoby, vzbudila nadšené ohlasy jak z řad odborníků, účinkujících, partnerů, médií a návštěvníků, tak samotného města. Během tří dnů se v Českém Krumlově, které je zapsané na seznamu UNESCO, potkají profesionálové, fanoušci a lidé pohybující se za i před fotoaparátem. Na jednom místě tak dochází k setkávání lidí, předávání zkušeností a rozvíjení znalostí.
Zkrátka nepřichází ani veřejnost bez fotografických ambicí včetně rodin s dětmi. Během dne probíhají doprovodné programy v centru města a ve večerních hodinách se na hlavním podiu představí kapely, taneční a jiná umělecká vystoupení. Noční afterparty pak nabitý program završuje. Český Krumlov, znovu ožije fotografií příští rok, v červnu 2015.