Aktuality > 2017

Dny evropského dědictví 2017 v Českém Krumlově: přednášky v klášteře, exkurse po měšťanských domech

Program letošních Dnů evropského dědictví, které se v Českém Krumlově konají ve dnech 9. a 10. září, nabídne kromě možnosti prohlídky vybraných památkových objektů také několik přednášek a exkurzí pro náročnější zájemce.

Dny evropského kulturního dědictví Český Krumlov Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) jsou celoevropskou akcí věnovanou osvětě v tématech historie a péče o památky. Město Český Krumlov se k této akci každoročně připojuje a nabízí tak návštěvníkům a obyvatelům města výjimečnou příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných míst významných památek, ve kterých se seznámí mimo jiné také s procesy jejich záchrany a obnovy. 

Již v úterý 5. září se můžete vydat spolu s Mgr. Martinem Jakabem za historií Českého Krumlova a dozvědět se tak spoustu zajímavostí z minulosti města a jeho obyvatel. Společnou procházku městem pořádá Městská knihovna v Českém Krumlově.

Ve Velkém sále Klášterů Český Krumlov proběhne v sobotu 9. září přednáškový cyklus o architektuře a životě žebravých řeholí klarisek, františkánů a kapucínů, tedy řeholí blízkých zdejším minoritům. O historii klášterů klarisek v Čechách a na Moravě bude vyprávět Helena Soukupová, hlavní odborník na architekturu a život ženských mendikantských řeholí. Provinciál kapucínů z pražské Lorety bratr Bonaventura Jiří Štivar seznámí účastníky se současným životem kapucínů v českých zemích a v odpolední přednášce povypráví Lukáš Gavenda o dějinách a architektuře františkánského kláštera v Kadani.

Po oba víkendové dny bude v rámci EHD zdarma zpřístupněna Synagoga Český Krumlov, zájemci budou moci také využít 50% slevy ze vstupného v Museu Fotoateliér Seidel. Od pátku až do neděle bude mimořádně zpřístupněn sklep pod poustevnou v Poutním areálu na Křížové hoře. Ve dnech 10. 9., 16. 9. a 28. 9. zde bude navíc vystaven odlitek hlavy Krumlovské madony, zapůjčený ze soukromé sbírky. Klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních cest v pravěku a středověku připomene po celý víkend naučně-zábavný program pro nejširší veřejnost - kupecká osada Krumbenowe v Pivovarské zahradě.

A v neposlední řadě, nedělní exkurze po vybraných měšťanských domech v Českém Krumlově není v první řadě zaměřena na jejich stavební historii, ale v podání samotných vlastníků domů především na proces stavební obnovy, spojené s druhotným vkládáním historických prvků. V hospodě a hotelu Na louži můžeme obdivovat početný soubor dveří, podlah, mobiliáře hospody. V galerii U raka se například druhotně uplatňuje několik pozoruhodných stropů, podlahy atd. V Dlouhé ulici čp. 92 proběhlo v nedávné době několik dílčích změn spojených především s úpravou mobiliáře. Vedle obnoveného Muzea stavebních řemesel (část exponátů byla v nedávné minulosti zapůjčena do zdejšího kláštera) byl větší počet druhotně použitých prvků použit pro instalaci malého krámku a obytných místností. 

Kapacita exkurzí a prohlídek je omezená. Rezervace a další informace sledujte na www.ckrumlov.info/ehd.

Podrobný program EHD 2017