Občan > Aktuality > 2012

Český Krumlov udělí dvě Ceny města za rok 2011

aktualizováno 11.06.2012

Cena města Zastupitelé města Český Krumlov rozhodli na svém dubnovém zasedání o udělení Cen města Český Krumlov za rok 2011. Ocenění získaly dvě ženy: Mgr. Inge Švandová-Koutecká za celoživotní přínos v oblasti kultury a MUDr. Marie Dragounová za mnohaletou odpovědnou péči o chronicky nemocné. Slavnostní předání cen města se uskuteční v úterý 26. června od 18 hodin na nádvoří Hotelu Růže v Českém Krumlově. (Původně avizovaný termín 14. června 2012 musel být z technických důvodů posunut.) Program svým vystoupením obohatí Krumlovský komorní orchestr.

Z nominačních dopisů

Operní režisérka a výtvarnice Mgr. Inge Švandová-Koutecká, žijící od roku 1991 v Českém Krumlo-vě, zasvětila svůj život divadlu. Režírovala 188 divadelních inscenací, v roce 2004 jí byla udělena jihočeská Cena Thálie za celoživotní dílo. Po ukončení divadelních angažmá režírovala také Slavnosti pětilisté růže a vyučovala kostýmní výtvarnictví a dějiny divadla na SUPŠ sv. Anežky České. Paní Inge patří bezesporu mezi významné umělecké osobnosti nejen našeho města, ale je známá i v dalších měs-tech a divadlech, kde působila.

MUDr. Marie Dragounová byla od roku 1984 zaměstnána v českokrumlovské nemocnici. Od roku 2001 pracuje v léčebně dlouhodobě nemocných a současně se věnuje pacientům se závažnými choro-bami ledvin. Vedle hlubokých odborných znalostí se stala výjimečnou svým přístupem k nemocným. Má silně vyvinutou schopnost vcítit se do všech nesnází provázejících často nevyléčitelnou chorobu. Nelituje času ani námahy ve snaze pomáhat a ulevovat pacientům od jejich utrpení. Cena je navržena za mnohaletou odpovědnou péči o chronicky nemocné, za pečlivou každodenní starostlivost, za to, že denně věnuje svým nemocným mnoho vlídných slov, povzbuzení a lidskosti, které vysoce překračují rámec jejích pracovních povinností.

„V letošním roce získají ocenění dvě ženy, kterých si nesmírně vážím. Ač jsou oblasti, ve kterých dámy působí, odlišné, jedno mají společné: svůj profesní život zasvětily práci pro druhé lidi. Byly a jsou velkým zdrojem pozitivní energie pro své okolí, což je v dnešní době obzvlášť důležité," sdělil starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.

V 18 dosavadních ročnících bylo uděleno celkem 58 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů. Další informace najdete na webových stránkách www.ckrumlov.cz/cenamesta.