Aktuality > 2014

Stopami pravěku

Zdeněk Burian - Stopami pravěku V termínu 1. 7. - 28. 9. 2014 bude ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově probíhat letošní hlavní výstava sezóny „Zdeněk Burian - stopami pravěku", která představí vybrané práce nestora české vědecké ilustrace se zvláštním zřetelem na tematiku pravěku a Burianovy umělecké obrazové rekonstrukce z oblasti paleontologie, paleozoologie a paleoantropologie. Návštěvníci se budou moci těšit nejen na originální díla, ale i na vybrané paleontologické exponáty, modely koster vyhynulých pravěkých tvorů a rovněž na doprovodný program.

Výstavní kolekci perokreseb, kvašů a olejů z díla Zdeňka Buriana, která bude prezentována ve výstavních sálech přízemí muzea, doplní trojrozměrné exponáty včetně kostry šavlozubého tygra Smilodona v životní velikosti. Atmosféru života v dobách dávno minulých připomene v prohlídkové trase rovněž inscenovaná pravěká jeskyně, inspirovaná významnou paleontologickou lokalitou v nedalekých Starých Dobrkovicích. Nástupní prostor před muzeem budou naopak po dobu výstavy dotvářet instalace modelu lebky Mamuta srstnatého a provoz improvizovaného dětského paleontologického pískoviště s kosterními pozůstatky pravěkých zvířat a nezbytnou paleontologickou výbavou pro malé vědce. Doprovodný program výstavy zaměřený na individuální i skupinové, dospělé i dětské návštěvníky zahájila 13. 7. 2014 akce „Den lovců mamutů" v Dobrkovické jeskyni s ukázkami jeskynního života a zpracování kůží ulovených zvířat. Volba Dobrkovické jeskyně přitom není náhodná, neboť právě v letošním roce uběhne 80 let od publikace vůbec první odborné studie z výzkumů, které v roce 1933-34 na lokalitě Dobrovické jeskyně prováděli členové Německé společnosti pro vědy a umění republiky Československé, profesoři Leonard Franz a Adalbert Liebus. Doprovodný program bude v srpnu pokračovat akcí „KRUMBENOWE - Kupecká osada" s podtitulem „festival pravěké a středověké kultury", a vyvrcholí v měsíci září soubornou nabídkou programů pro školy na Terénní stanici experimentální archeologie na Křížovém vrchu.