Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Přírodní, technické, vojenské památky

Olšina v Novolhotském lese

8692b Olšina v Novolhotském lese

Obecní úřad
38223 Černá v Pošumaví
Kontakt: Obec Černá v Pošumaví

Telefon: +420 380 744 017

E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
WWW: www.cernavposumavi.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Přírodní, technické, vojenské památky

Poloha na mapě


Chráněné území je tvořeno podmáčeným lesem a vlhkými loukami v lesním komplexu.
Důvodem ochrany je rozsáhlý soubor přirozených smrkových olšin (okú - s vývojovými stadii) na prameništích a podél drobných vodních toků a rašelinných lučních společenstev s charakteristickou floristickou skladbou.

Dopravní dostupnost:
1 km jihovýchodně od osady Plánička, 3,5 km jihovýchodně od obce Černá v Pošumaví.