Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Přírodní, technické, vojenské památky

Ševcova hora

8775b Ševcova hora

Náměstí 70
38241 Kaplice
Kontakt: Městský úřad Kaplice

Telefon: +420 380 303 100
Fax: +420 380 303 110

E-mail: podatelna@mestokaplice.cz
WWW: www.mestokaplice.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Přírodní, technické, vojenské památky

Poloha na mapě


Katastrální území : Soběnov.
Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na strmém jihozápadním svahu Ševcovské hory, 0,8 km severovýchodně od osady Pusté Skaliny, 2 km východně od obce Soběnov. Důvodem ochrany je reprezentativní zbytek staré acidofilní bučiny na balvanité suti s druhově chudým podrostem.

Dopravní dostupnost:
Autobus - linky ve směrech : Kaplice, Střítež, Besednice, Velešín