Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Přírodní, technické, vojenské památky

Žofínský prales

1213bŽofínský prales

Pohorská Ves 45
38241 Kaplice 1
Kontakt: Obecní úřad Pohorská Ves

Telefon: +420 380 326 030
Fax: +420 380 326 030
Mobil: +420 724 861 990

E-mail: pohorska.ves@tiscali.cz
WWW: www.pohorskaves.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Přírodní, technické, vojenské památky

Poloha na mapě


Chráněné území Žofínský prales je zařazené do nejvyšší kategorie ochrany - národní přírodní rezervace. Leží ve střední části Novohradských hor.

Žofínský prales spolu s nedaleko ležícím dalším pralesem Hojná Voda jsou nejstaršími rezervacemi střední Evropy. Ochrana obou pralesů byla prohlášena majitelem panství Nové Hrady, hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, jeho nařízením ze dne 28. 8. 1838. Prales sám o sobě vzácně dokumentuje nepřetržitý vývoj porostu do současnosti bez lesnických zásahů.

Z důvodu zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému je Žofínský prales nepřístupný pro veřejnost. Mimořádně je povolen vstup pouze odborníkům.

Dopravní dostupnost:
Autobus - linky ve směrech : Benešov nad Černou, Pohorská Ves