Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2014

Festival komorní hudby 2014 - 28. ročník

Festival komorní hudby Český Krumlov Festival komorní hudby Český Krumlov

Náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 621
Mobil: +420 721 470 558

E-mail: vstupenky@ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/fekohu2014

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2014Seznam nabídek:


Další informace:


Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Díky přízni významných našich i zahraničních umělců se v průběhu let proměnil ze své kdysi skromné podoby v oblíbenou kulturní událost s věhlasným mezinárodním renomé. Vyslovenou perlou pro návštěvníky festivalu je i věrně provedená zámecká slavnost z 18. století - Barokní noc na zámku Český Krumlov ®.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV ®

Termín Od - Do
27.06.2014   (Pá)   Rezervovat 19:10
28.06.2014   (So)   Rezervovat 19:10

Barokní noc na zámku Český Krumlov

Barokní opera - Giuseppe Scarlatti, libreto Marco Coltellini - ARMIDA

V provedení souboru Musica Florea - dirigent Marek Štryncl a tanečního souboru Hartig - uměl. vedoucí Helena Kazárová

Dále účinkují: Jiří Stivín, Alla Danza, CK Brass Quintet, Ludus musicus, Histriones Pragensis, Krumlovští pištci, Vagabundus kolektive a žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Český Krumlov jako pantomima v barokních maskách.

Místo konání: II. – IV. nádvoří, Maškarní sál, Zrcadlový sál, Barokní divadlo, Pláštová chodba a Zámecká zahrada, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Jazzband knížecí schwarzenberské granátnické kapely

Termín Od - Do
29.06.2014   (Ne) 11:00
05.07.2014   (So) 11:00

Kapelník - Martin Voříšek
Matiné na Náměstí Svornosti

V roce české hudby si připomínáme jednu z podob hudebního ansámblu schwarzenberské gardy, který působil v českokrumlovském regionu od 70. let 19. století až do 2. světové války. Formálně spočívala hlavní úloha granátnického orchestru v účinkování před členy schwarzenberského rodu, tyto povinnosti se ovšem ve skutečnosti omezovaly jen na několik dní v roce. Mnohem častěji se gardový ansámbl uplatňoval ve veřejném hudebním životě Českého Krumlova a blízkého okolí. Vzhledem k všestranné průpravě vojenských muzikantů mohla kapela hrát v obsazení dechového i smyčcového orchestru a těsně před první světovou válkou se rozšířila až na dvacetičlenný soubor. Podle dochovaných zpráv gardisté hrávali na spolkových slavnostech, dále pak též na ochotnických divadelních představeních, koncertech, plesech, zábavách i pohřbech. Útlum těchto hudebních aktivit nastal vinou první světové války a poválečné pozemkové reformy, jež velmi citelně zasáhla do chodu schwarzenberského hospodářství. K obnovení ansámblu tak došlo až na přelomu 20. a 30. let a právě tuto poslední fázi jeho činnosti si na našich koncertech připomeneme. Ekonomické možnosti dovolovaly zaměstnávat osm až devět stálých členů kapely, která vzhledem k dobovým požadavkům hrávala nejčastěji v obsazení jazzového (či spíše salonního) orchestru.

Většině tehdejšího středoevropského publika splýval pojem „jazz“ s dobově módními tanci, především foxtrotem, ale také například tangem nebo waltzem. Tuto praxi se pokusíme v rámci našich produkcí do jisté míry připomenout. Repertoár gardové kapely přitom čerpáme výhradně z jejího hudebního archivu, dochovaného v knihovně krumlovského zámku. Vzhledem k národnostnímu složení meziválečného Krumlova se z většiny jedná o produkci německých a rakouských hudebních vydavatelství, najdeme zde však i několik českých populárních písniček. Při koncertu na terase hotelu Růže navíc pro srovnání i oživení zazní také ukázky dobového amerického jazzu a swingu. Budiž navíc řečeno, že toto místo můžeme považovat za další autentický prvek – právě zde jazzová sestava gardové kapely v letních měsících poměrně často vystupovala.

Pro účely letošního ročníku Festivalu komorní hudby jsme se rozhodli obnovit granátnický jazzband v jeho původním zdokumentovaném složení. Abychom dosáhli co nejvěrnějšího zvuku, sestavili jsme kapelu z hudebníků, kteří se dlouhodobě zabývají interpretací jazzové hudby 20.-40. let a své zkušenosti získali v renomovaných ansámblech (za všechny jmenujme Originální pražský synkopický orchestr, Pražský swingový orchestr Jana Matouška či Melody Makers Ondřeje Havelky). V současné době většina zúčastněných muzikantů hraje ve swingovém orchestru Harlemania, jenž se ve své plné sestavě pod vedením Marka Rejhona postará o americkou část repertoáru na koncertu v Růži.

JAZZBAND SCHWARZENBERSKÉ GARDY:
Zbyněk Malý – housle, zpěv
Petr Koptiš – trubka
Jaroslav Kurzweil - trombon
Tomáš Černý – saxofon, klarinet
Martin Voříšek – saxofon, klarinet, kapelník
Marek Rejhon – kytara, banjo
Jakub Šafr – klavír
Petr Pospíšil – kontrabas, bassaxofon
Jan Kubeš – bicí
Jiří Tröstl - zpěv

Místo konání: Náměstí Svornosti, Náměstí svornosti1, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Musica Divina

Termín Od - Do
29.06.2014   (Ne)   Rezervovat 18:00

Musica Divina

Smíšený pěvecký sbor
Umělecká vedoucí – Zdeňka Litvanová

Štejerův kancionál – Jan Trojan Turnovský – Adam Václav Michna z Otradovic – Šimon Brixi – Antonín Dvořák – Leoš Janáček – Zdeněk Lukáš – Radek Rejšek – Jaroslav Krček – Oldřich Hilmer a další.

Sbor byl založen, jako "Kájovský chrámový sbor" již v srpnu roku 2003. V jeho počátečním repertoáru se objevovaly známe skladby převážně starých autorů a také učinkoval jako doprovodné těleso při biblických hráh, pořádaných Milosrdnými sestrami sv.Vincenta z Pauly v Mnichově, které v současné době spravují kájovskou farnost. Asi po roce působení si sbor zvolil eh Musica Divina (Božská hudba) a rozhodl se, mimo jiné, zařadit do svého repertoáru skladby vlastní úpravy. V jeho repertoáru najdeme klasické skladby starých i modrních autorů, duchovní hudbu, spirituály a lidové písně. Jeho učinkování se nezaměřuje pouze na území ČR, ale i na zahraničí. Díky podpoře Milosrdných sester a jejich řádu se 1.zájezd do Bavorska se uskutečnil v červnu roku 2005. Zde se sbor představil posluchačům v penzionech pro seniory a Mateřském domě Milosrdných sester v Mnichově. Jelikož se sbor publiku líbil, mohl se další zájezd uskutečnit již v prosinci téhož roku. Další významný okamžik pro sbor nastal, když ho MPS Perchta z Českého Krumlova pozval na svůj tradiční novoroční koncert.Zde jsme sklidili nečekaný úspěch. Dále také sbor účinkuje na Benefičních koncertech. Například koncem listopadu roku 2006 se konal velký Benefiční koncert, kde se představily všechny chrámové sbory českokrumlovské diecéze. V roce 2011 se členská základna sboru rozšířila o členy z Českého Krumlova a sbor v současnosti působí jako českokrumlovský smíšený sbor. Sbor má také ještě svá menší hudební tělesa, která se věnují převážně hudbě renesanční a mnohdy ještě starší...Většina členů sboru se kromě zpěvu věnuje také hře na hudební nástroj. Díky tomu můžeme do programu svých koncertů zařadit také složku instrumentální, například trio, složené ze dvou fléten a houslí, nebo trubka doprovázená varhanami apod.Sbor má externí členy sboru z řad absolventů, studentů konzervatoře a učitelů Základní Umělecké školy v Českém Krumlově a jejich potomků. V současné době se sbor připravuje na další koncerty u nás i v zahraničí....

Místo konání: Synagoga, Za Soudem 282, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Jazzband knížecí schwarzenberské granátnické kapely

Termín Od - Do
01.07.2014   (Út)   Rezervovat 18:00

Jazzband knížecí schwarzenberské granátnické kapely

Kapelník - Martin Voříšek
Terasa Hotelu Růže


JAZZBAND SCHWARZENBERSKÉ GARDY:
Zbyněk Malý – housle, zpěv
Petr Koptiš – trubka
Jaroslav Kurzweil - trombon
Tomáš Černý – saxofon, klarinet
Martin Voříšek – saxofon, klarinet, kapelník
Marek Rejhon – kytara, banjo
Jakub Šafr – klavír
Petr Pospíšil – kontrabas, bassaxofon
Jan Kubeš – bicí
Jiří Tröstl - zpěv

Při produkci v hotelu Růži výše uvedené pány dále doplní:
Ladislav Koucký – trubka
Martin Kulhavý – trubka
Roman Fišer – trombon
Jan Janda – saxofon, klarinet
Ruda Musil - saxofon, klarinet
Petra Ernyeiová – zpěv
Pavel Štursa – zpěv

Místo konání: Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Večer české hudby

Termín Od - Do
02.07.2014   (St)   Rezervovat 19:30

Jan Fišer Ivo Kahánek

Jan Fišer – housle
Ivo Kahánek - klavír


W. A. Mozart: Sonáta e moll pro klavír a housle KV 304 (300c)
B. Smetana: Koncertní etuda C dur pro klavír
A. Dvořák: Sonatina G dur pro housle a klavír op. 100
L. Janáček: Sonáta pro housle a klavír
M. Ravel: „Tzigane“, Rapsodie de concert (verze pro housle a klavír)


Jan Fišer
Studium zahájil pod vedením Hany Metelkové, pražskou konzervatoř studoval ve třídě Jaroslava Foltýna (1994–2000), Carnegie Mellon University – School of Music (Spojené státy americké) absolvoval pod vedením koncertního mistra Pittsburgh Symphony Orchestra Andrése Cárdese v roce 2003. Účastnil se mistrovských kurzů v Semmeringu (Rakousko 1994, 1995, 1996, 1999), Bonnu (1998) a Meadowmount School of Music (Spojené státy americké 1998–2000). Vystoupil na mistrovských kursech pod vedením Pinchase Zukermana (1998), Josepha Silversteina (1998) a Gila Shahama (2003). V roce 1996 se stal absolutním vítězem Kocianovy soutěže (Ústí nad Orlicí) a ve stejném roce laureátem rozhlasové soutěže Concertino Praga (obor duo). O rok později zvítězil ve stejném oboru v soutěži Tribuna mladých hudebníků UNESCO (Slovinsko) a v roce 1998 v houslové soutěži Beethovenův Hradec (Hradec nad Moravicí), kde obdržel Cenu za nejlepší interpretaci Sonáty č. 3 Bohuslava Martinů. V následujícím roce získal cenu Davidoff Prix pro nejtalentovanějšího mladého hudebníka v České republice. Jan Fišer vystoupil s několika významnými orchestry: Pittsburgh Symphony Orchestra, Talichův komorní orchestr (Pražské jaro 2002), Pražská komorní filharmonie, Bruno Walter Festival Orchestra, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další. Spolupracuje s klavíristou Ivo Kahánkem, se kterým založil v roce 1999 Trio Concertino (Tomáš Jamník, violoncello). Koncertuje v České republice i v zahraničí (Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Spojené státy americké a další). Pravidelně nahrává pro televizní a rozhlasové společnosti. Podílel se na nahrávání kompaktního disku Pocta Jaroslavu Kocianovi. Od roku 2004 zastává místo koncertního mistra v Pražské komorní filharmonii.


Ivo Kahánek
Mladý český pianista Ivo Kahánek rychle získává pověst jednoho z nejpozoruhodnějších umělců své generace. Je znám širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu.

Místo konání: Zrcadlový sál zámku, Zámek, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Jitka Hosprová a Jitka Čechová

Termín Od - Do
03.07.2014   (Čt)   Rezervovat 19:30

Jitka Hosprová Jitka Čechová

Jitka Hosprová - viola
Jitka Čechová - klavír

Cl. Schumann: Tři romance pro housle a klavír op. 22
J. Brahms: Sonáta f moll op. 120 č. 1 pro violu a klavír
C. Franck: Sonáta A dur pro housle a klavír


Jitka Hosprová
Jako sólistka vystupuje s předními českými a světovými orchestry - Vídenský rozhlasový orchestr ORF, Orchestre national de Lorrain, Orchestre de Pau, Belgická filharmonie, France chamber orchestra, Orchestre Anthanor Rome, Camerata Adres Bello Chile, FOK, Symfonický orch. Českého rozhlasu, Moravská filharmonie, Pražský komorní orchestr, Pražská komorní filharmonie, Olomoucká filh., Pardubická filh., Plzeňská filh.,Teplická filh., Filharmonie Hradec Králové, Karlovy Vary, Collegium České Filharmonie, Quattro Orchestra. Spolupracuje s významnými hudebními osobnostmi a interprety - Luigi Alberto Bianchi, Ivan Ženatý, Kateřina Englichová, Peter Dvorský, Štefan Margita, Adam Skoumal,Václav Hudeček, Lubomír Brabec, Carlo Jans, Dante Millozzi, Gian Luigi Zampieri , Eric le Sage, Pavlína Senic, Lada Jirásková, Andrea Kalivodová, Martina Kociánová, David Švec. Dále spolupracuje s dirigenty - Elli Jaffe - Israel, Bertrand de Billy - UK, Jacques Mercier - FR, Santiago Meza Chile, Rastislav Štúr -Slovensko, Massimiliano Matesic - Švýcarsko, Leoš Svárovský, Ondřej Kukal, Stanislav Vavřínek, Rudolf Krečmer, Jan Kučera, Marek Štilec, Stanislav Bogunja, Jiří Štrunc, Petr Vronský. Jitka Hosprová se na svých koncertech představila v řadě evropských zemí - Německo, Rakousko Švýcarsko, Itálie, Monaco, Švédsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francie, Anglie, Holandsko, Belgie, Lucembursko. Pro český a francouzský rozhlas uskutečnila desítky nahrávek a live koncertů. Na svém kontě má řadu českých a světových premiér skladeb pro violu. Na zahraničních podiích je ceněna zvláště kladně za interpretaci a propagaci českých skladeb pro violu. Hraje na italský nástroj z r. 1856 Andrea Postacchini a český nástroj z r. 2010 (model Amati 1615) Petra Zdražila.


Jitka Čechová
Získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří (Jihoafrické republice, Jižní Americe či Japonsku), kde spolupracuje s významnými orchestry (Symfonický orchestr FOK, Symfonický orchestr SWR, Jihoněmecká filharmonie Konstanz, Bamberští symfonikové, Pražská komorní filharmonie, Mnichovští symfonikové, Symfonický rozhlasový orchestr Montevideo, Symfonický orchestr Durban) a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Pražské jaro, Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee Festival, Český Krumlov, Moravský podzim, Edinburgh, Bamberg, Janáčkův máj, Ticino Musica). Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu se svými triovými partnery (Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello) a vystupuje v rámci kombinovaných programů tria také sólově. Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany, A. Dvořáka,L. Janáčka, B. Martinů. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích 2 koncertů v rámci světoznámého festivalu ve skotském Edinburghu. Zdeněk Lukáš jí mj. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunku. Jitka Čechová natočila řadu nahrávek u firem Intercord, BMG, Lotos, Cube. V současnosti realizuje pro vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (7 CD), která sbírá ocenění významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí – Diapason, Répertoire, International Record Review, Harmonie.

Místo konání: Zrcadlový sál zámku, Zámek, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Octopus pragensis - hudba v renesančních Čechách (1570 – 1610)

Termín Od - Do
04.07.2014   (Pá)   Rezervovat 18:00

Octopus pragensis

Petr Daněk – umělecký vedoucí

Jacobus Handl Gallus – Philippe de Monte – Charles Luython – Kryštof Harant – Claudio Monteverdi – Alonso Lobo – Nicolaus Zangius

Vokální soubor Octopus Pragensis vznikl v roce 2004. Tvoří ho osm zpěváků, kteří se snaží o osobitý komorní projev při interpretaci hudby minulosti a i hudby zcela současné. Těžiště jejich zájmu spočívá v repertoáru vrcholné renesance a raného baroka. Velice často také interpretují skladby zcela moderní, v některých případech i zkomponované specielně pro tento ansámbl. Svoji inspiraci čerpají z dobových pramenů a pramenných edic a snaží se pro své koncerty vybírat skladby, které jsou objevné, ale zároveň jsou schopny oslovit i dnešního posluchače. Vedoucím souboru je Petr Daněk. Většina zpěváků jsou studenty nebo absolventy pražské HAMU. Soubor vystoupil již na řadě prestižních či specializovaných festivalů (Pražské jaro, Festival Český Krumlov, Haydnovy slavnosti, Pražské premiéry, Hudba Pražského hradu, Festival Gustava Mahlera Jihlava ad.) a podnikl turné do Izraele. Octopus Pragensis vystupuje na samostatných a cappellových projektech nebo v programech s instrumentálním souborem Capella rudolphina.

Místo konání: Zrcadlový sál zámku, Zámek, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Klavírní recitál - Nokturno

Termín Od - Do
04.07.2014   (Pá)   Rezervovat 21:30

Olga Scheps

Olga Scheps - klavír
Koncert při svíčkách s číší vína

F. Schubert: Impromptu f moll op. 142 č. 1; Impromptu Ges dur op. 90 č. 3 D 899, Fantazie C dur op. 15 „Wanderer“ (Poutník)

P. I. Čajkovskij: Les Saisons / Roční období, Op. 37a


Oficiální příspěvek k Roku české hudby
Ve spolupráci s Festivalem komorní hudby v Českém Krumlově

„Olga Scheps je skutečný objev. Takto jsem ještě Chopina nikdy neslyšel,“ uvedl s nadšením významný kritik Joachim Kaiser. Sotva se mohl přeslechnout, protože hra této umělkyně, která vyrůstala v Moskvě jako dcera klavíristky a klavíristy, ve své důraznosti sotva najde srovnání. V tom se shodují všichni zkušení recenzenti. Intenzivní emocionalita této mladé umělkyně již před řadou let zaujala mistra hry na klavír Alfreda Brendela, který jí poskytl citlivou uměleckou podporu, aniž by deformoval její mimořádnou individualitu.

Olga Scheps patří stejně jako Olli Mustonen k mladým klavíristům, kteří boří sterilitu takzvané „věrnosti dílu“ a interpretují hudbu z pohledu své vlastní duše. Technicky jí nestojí nic v cestě, emocionálně se zdá být její škála výrazových prostředků bezbřehá. Od roku 2010 je tato mladá klavíristka exkluzivní umělkyní u Sony Classical. Se svým debutovým albem se skladbami Chopina získala hudební cenu ECHO Klassik. Další nahrávky se u kritiky rovněž dočkaly přívalu superlativů. Olga Scheps hostovala před několika měsíci v pasovském Radničním sále. Dlouhé ovace publika vestoje signalizovaly jediné: „Něco takového chceme zažít znovu.“ Umělkyně se upsala především dílům klasiky a romantismu, nevyhýbá se však ani novějším žánrům. Tento večer, který se v rámci Evropských týdnů poprvé koná ve spolupráci s novým českým partnerem, s Festivalem komorní hudby v Českém Krumlově, odhalí Olga Scheps v adekvátním prostředí zámeckého Zrcadlového sálu záhadný a kouzelný svět Franze Schuberta a zahraje také okouzlující a malebnou skladbu Roční období od Čajkovského.

Místo konání: Zrcadlový sál zámku, Zámek, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Varhaní koncert

Termín Od - Do
05.07.2014   (So)   Rezervovat 16:00

Drahomíra Matznerová Barbora Polášková

Drahomíra Matznerová – varhany
Barbora Polášková – mezzosoprán

J. K. Kuchař – J. S. Bach – J. Haydn – J. N. Lemmens – C. Saint-Saëns – E. Halsey – G. Caccini
G. Donizetti – T. Dubois – G. Rossini – Petr Eben

Drahomíra Matznerová Chvátalová vystudovala Pražskou konzervatoř pod vedením profesora Jana Hory a Akademii múzických umění ve třídě profesora Jaroslava Tůmy. V době studií se zúčastnila řady varhanních kurzů v Čechách, Holandsku a ve Francii pod vedením Petra Ebena, Martina Sandera, Heidi Emmert, Jana Jongepiera a Jana Willema Janssena. Za studií získala 3. cenu na Varhanní soutěži Petra Ebena, na mezinárodní interpretační soutěži Moravský podzim postoupila do semifinále. Těžištěm jejího repertoáru je romantická a moderní hudba se zvláštním zaměřením na francouzskou varhanní literaturu 19. a 20. století .Pro Český rozhlas vytvořila záznamy premiér předních českých skladatelů Jiřího Ropka, Jiřího Laburdy, Jana Bernátka, Karla Skleničky a Emila Viklického. Jako sólistka pravidelně koncertuje v tuzemsku i v zahraničí. Vystupovala na festivalech jako jsou Svatováclavské slavnosti, Dny soudobé hudby, Tanvaldské hudební jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov. Na podzim roku 2009 přednesla Koncert pro varhany a orchestr Francise Poulenca v rámci závěrečného večeru Malostranských komorních slavností. V roce 2010 měla samostatný recitál na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, ve stejném roce účinkovala na Mezinárodním festivalu v Kutné hoře a varhanním festivalu v katedrále sv. Víta v Praze. V roce 2012 na festivalu PROMS uvedla společně se sólistou na trubku Janem Hasenöhrlem světovou premiéru skladby Emila Vilklického Variace na Over The Rainbow. Na všech pódiích, kde vystupovala, byla vysoce ceněna odbornou kritikou. V příští sezóně vystoupí jako sólistka se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni v Praze s Koncertem pro varhany a orchestr.

Mezzosopranistka Barbora Polášková patří mezi nejvýraznější talenty nově nastupující pěvecké generace. Hudební vzdělání získala na konzervatoři v Praze a v Plzni pod vedením Jaroslavy Niederlové a na řadě mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Své vzdělání si doplnila i úspěšným studiem jazyků na Univerzitě Karlově. Disponuje zcela přirozeným, nicméně technicky skvěle zvládnutým hlasem, který udivuje posluchače svoji osobitou barvou a mimořádným rozsahem. Díky své výjimečné muzikalitě a výrazové flexibilitě je schopna interpretovat neobyčejně široký repertoár, který sahá od hudby vrcholné renesance až po hudbu zcela současnou. Vyniká v emocionálně vypjatých operních áriích, ale zároveň je schopna se velice přesvědčivě ujmout i intimních komorních písňových cyklů. Vystupuje pravidelně po celé republice, jako sólistka absolvovala turné po Brazílii, Japonsku a Izraeli, spolupracuje s předními světovými a českými dirigenty (O.Vänskä, A.Scarano, Z.Mácal, V.Válek, P.Altrichter, Ch.Olivieri-Munroe, U.Backhofen, aj.) a orchestry (Sao Paulo Symphony Orchestra, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie, Fihlarmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie B.Martinů či Komorní filharmonie Pardubice).

Místo konání: Kaple sv. Martina, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80


..Jihočeská komorní filharmonie

Termín Od - Do
05.07.2014   (So)   Rezervovat 20:00

Jihočeská komorní filharmonie

Sólisté:
Jan Simon - klavír
Milan Svoboda - klavír

dirigent - Michael Roháč

L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 3 c moll op. 37
M. Svoboda: Hommage à Beatles. Deset písní pro smyčcový orchestr a jazzový klavír


Repertoár orchestru vychází především z interpretace hudby období klasicismu. Dramaturgie koncertních sezón je však pestrá a zahrnuje hudbu od baroka po současnost. Stále častěji zařazuje filharmonie do svých koncertních plánů i obsáhlejší symfonickou a vokálně instrumentální tvorbu.

Místo konání: Maškarní sál, Státní hrad a zámek, Český Krumlov


404 Not Found

Not Found

The requested URL /iscrck/php/katalog/atr/cenik_ukaz.php was not found on this server.


Apache/1.3.29 Server at localhost Port 80