Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2013

4 FOTOGRAFOVÉ - 2 ZEMĚ - 1 REGION

..

Za Soudem 282
38101 Český Krumlov
Kontakt: Jaroslav Kepka

Telefon: +420 605 335 353

E-mail: synagoga@synagoga-krumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2013


Výstava představí vedle sebe práce 4 fotografů (Josef Seidel, Josef Kashofer, Karl Hebsacker, Kaspar Obermayr), kteří ve stejném období (cca 1890 - 1940) působili v místech konání Zemské výstavy 2013 (Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden, Freistadt).

Významným přínosem Výstavy bude její zaměření na všechna 4 místa konání Zemské výstavy, resp. na celý region, ve kterém se nacházejí. Cílem bude ukázat podobnosti v rámci tohoto regionu na české i rakouské straně a prostřednictvím vybraných témat jej prezentovat jako jeden celek. Výstava bude zajímavá nejen pro zájemce o fotografii, ale také pro badatele v jiných oborech, např. etnologie, architektura, historie atd. Zároveň však bude připravena poutavou formou srozumitelnou široké veřejnosti.

Vstupenky na výstavu v synagoze jsou od 4. 11. k dostání v kavárně Synagoga Cafe & Bistrot

Provozní doba:

Termín Od - Do
04.11.2013 - 31.12.2013   (Po-Ne) 10:00 - 16:00O výstavě


.. .. .. .. ..

Výstava s názvem "4 fotografové - 2 země - 1 region" je připravována jako jeden z projektů, které budou součástí přeshraniční Zemské výstavy Dávné stopy - nové cesty 2013. Výstava bude umístěna do objektu českokrumlovské židovské synagogy, kde se v současné době dokončují revitalizační práce, a bude prvním projektem, který se zde uskuteční. Výstava představí vedle sebe práce čtyř fotografů (Josef Seidel, Josef Kashofer, Karl Hebsacker, Kaspar Obermayr), kteří ve stejném období (cca 1890 - 1940) působili v místech konání Zemské výstavy 2013 (Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden, Freistadt). Významným přínosem expozice bude její zaměření na všechna čtyři místa konání Zemské výstavy, resp. na celý region, ve kterém se nacházejí.

Během výběru témat fotografií se tvůrci výstavy snažili o zachycení obrazu celé společnosti konce 19. a počátku 20. století. Tímto způsobem vznikly průřezem všech společenských vrstev následující kapitoly: Duchovní; Vrchnost; Továrníci; Pivovarníci a skláři; Hostinští a hoteliéři; Hokynáři; Řemeslníci a zemědělci; Spolková činnost; Školství; Lékaři, četníci a úředníci. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o skutečné příběhy známých osobností i obyčejných lidí z Českého Krumlova a blízkého okolí. Výstava osloví nejen zájemce o fotografii, ale také badatele v jiných oborech, např. etnologii, religionistice, historii, architektuře atd. Zároveň je však připravena poutavou formou srozumitelnou široké veřejnosti. Stěžejní materiál pro tvorbu expozice tvořily zpřístupněné archivy českokrumlovského fotografa Josefa Seidela a freistadtského fotografa Kaspara Obermayra. Snímky z ateliérů Hebsacker Bad Leonfelden a Kashofer Vyšší Brod posloužily z důvodu nižšího počtu dochovaných fotografií spíše k doplnění díla dvou dříve zmíněných.

Stopy našich předků jsou patrné všude kolem nás. Některé z nich zmizely jako kruhy na vodě, jiné jsou doslova vytesány do kamene a přetrvají věky. Je na nás, abychom v těchto stopách pokračovali k místům, kde se naše cesty spojí. Takovým místem je opravená židovská synagoga, které byl vdechnut nový život a možnost pokračovat v jejím původním poslaní - setkávání lidí dobré vůle. Takovým místem je i Zemská výstava 2013.

Neinvestiční projekt "4 fotografové - 2 země - 1 region: příprava výstavního projektu v rámci Zemské výstavy 2013" je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt "Zemská výstava 2013 - výstava v českokrumlovské Synagoze" byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.


logo Jihočeský kraj