Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2013

Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko 2013

..

náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 622
Fax: +420 380 704 619

E-mail: info@ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/infocentrum

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2013


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky

Seznam nabídek:


Další informace:


S cílem představit prolínající se osudy dvou národů a přispět k upevnění vzájemných vazeb, bude v roce 2013 na území Jihočeského kraje zahájena historicky první přeshraniční zemská výstava. Její brány se otevřou v dubnu 2013 a jednotlivé expozice budou k vidění až do listopadu téhož roku v několika městech v jižních Čechách a Horním Rakousku. Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden a Freistadt představí návštěvníkům expozice zaměřené na život v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a další prvky, které ovlivnily vztahy Čech a Rakouska.

Ceník platný: 26.04.2013 - 03.11.2013

Položka mj cena /mj
Plné vstupnéos.120 Kč
Plné vstupné (všechna výstavní místa)os.300 Kč
Rodinné vstupnérodina240 Kč
Rodinné vstupné (všechna výstavní místa)rodina600 Kč
Rodinné vstupné s kartou (Lipno Card, Český Krumlov Card, OÖ Card)rodina200 Kč
Rodinné vstupné s kartou (Lipno Card, Český Krumlov Card, OÖ Card; všechna výstavní místa)rodina550 Kč
Snížené vstupnéos.100 Kč
Snížené vstupné (všechna výstavní místa)os.250 Kč
Žáci ve skupiněos.25 Kč..Katalog "Skupinové zájezdy" - inspirace také pro individuální návštěvníky


..

V souvislosti s návštěvami jednotlivých míst, kde se výstava pořádá, se nabízí také dostatek příležitostí poznávat v rámci skupinových výletů obě země a jejich lid. A protože jsme pro vás připravili přes 20 nejrůznějších poznávacích balíčků, určitě si vyberete program, který vám bude nejlépe vyhovovat.
..ČESKÝ KRUMLOV

..Regionální muzeum v Českém Krumlově


Lokace Regionálního muzea

- denně od 9.00 do 18.00
- adresa: Horní ulice 152
- vzdáleno ca. 10 minut chůze od P1, P2, P3 a autobusového nádraží
- platba v hotovosti v českých korunách (nejbližší směnárna naproti v hotelu Růže a nejbližší bankomat v Horní ulici)
- prohlídka nevyžaduje průvodce (možnost přiobjednat městského průvodce za 1 210 Kč/skupina - rezervace na Infocentru Český Krumlov)
..Výstava "Co by, kdyby"

Termín od - do
26.04.2013 - 03.11.2013   (Po-Ne) 09:00 - 18:00

Výstava "Co by, kdyby" Regionální muzeum v Českém Krumlově

V krajině kolem horního toku Vltavy a v hornorakouském Mühlviertlu najdeme nepřeberné množství hmotných dokladů toho, co vše se zde v minulosti dávné i nedávné podařilo vytvořit, postavit, zařídit a realizovat. Z hlediska dnešního pohledu se často jedná o hmotné i nehmotné památky mimořádné kvality a nesporného nadregionálního významu. Ve svém souhrnu jsou společným dílem vizionářů, pragmatických tvůrců, kreativních umělců i celých generací zdejších obyvatel. Tématům z oboru architektury, techniky, řemesla, obchodu, výtvarného umění, ale třeba i literatury a hudby byla v minulosti věnována pozornost a prostřednictvím četných studií, publikací, odborných seminářů nebo výstav s nimi byla seznámená i veřejnost.

Do dnešní doby se však dochovalo rovněž i překvapivě velké množství plánů k menším či naopak velkolepým projektům, které však z nejrůznějších příčin a důvodů realizovány nikdy nebyly. Kdo byli oni vizionáři, inženýři, idealisté, přehnaně ambiciózní mocipáni či dokonce arogantní představitelé ideologie? Co vše hodlali v území česko-rakouského pomezí vytvořit a z jakých důvodů z jejich představ sešlo?

Těmito otázkami se na příkladu cca 25 projektů z období od éry středověku až po léta bezprostředně před rokem 1989 zabývá výstava „Co by, kdyby". Výstava bude představena ve výstavních sálech v přízemí (ca 350m2 výstavní plochy), bude trojjazyčná (ČJ,NJ,AJ) a její součástí budou kromě originálních historických dokumentů, plánů, modelů či fotografií také audiovizuální prvky, výtvarné a trikové animace, pracující často s nezbytným množstvím kreativní nadsázky a humoru.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
..Židovská synagoga


Lokace židovské Synagogy

- denně od 9.00 do 18.00
- adresa: Za Soudem 282
- vzdáleno ca. 5 minut chůze od P3 a ca. 10 minut chůze od centra města
- platba v hotovosti v českých korunách (nejbližší směnárna a bankomat na náměstí Svornosti)
- prohlídka nevyžaduje průvodce (možnost přiobjednat městského průvodce za 1 210 Kč/skupina - rezervace na Infocentru Český Krumlov)
..Výstava „4 fotografové, 2 země, 1 region"

Termín od - do
16.05.2013 - 03.11.2013   (Po-Ne) 09:00 - 18:00

.. .. ..

Výstava představí vedle sebe práce 4 fotografů, kteří ve stejném období (cca 1890 - 1940) působili v místech konání Zemské výstavy 2013: Seidel v Českém Krumlově, Karshofer ve Vyšším Brodě, Obermeier ve Freistadtu, Hebsacker v Bad Leonfeldenu. Prostřednictvím jejich fotografií bude příhraničí jižních Čech a Horního Rakouska prezentováno jako jeden region a budou sledovány podobnosti a styčné body různých témat: architektura, výrobní odvětví, tradice, víra atd. Snímky budou doplněny příběhy konkrétních osob/rodin a všeobecnými informacemi k jednotlivým místům a tématům.

VE ČTVRTEK 12. 9. BUDE VÝSTAVA V SYNAGOZE OTEVŘENA JEN DO 16.30 HOD. Z DŮVODU KONÁNÍ KONCERTU.

Neinvestiční projekt "4 fotografové - 2 země - 1 region: příprava výstavního projektu v rámci Zemské výstavy 2013" je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
..Projekt "Zemská výstava 2013 - výstava v českokrumlovské Synagoze" byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.


logo Jihočeský kraj
..Synagoga Café & Bistrot

Termín od - do
16.05.2013 - 31.12.2013   (Po-Ne) 09:00 - 22:00

Synagoga Café & Bistrot

Spojte návštěvu synagogy s posezením v nové poetické "kavárně s duší", která se nachází v bývalém rabínském bytě s unikátní secesní výmalbou. Synagoga Café & Bistrot nabízí vynikající kávu, dezerty, zmrzlinu i ušlechtilé nápoje. Hosté si mohou vybírat z kompletní nabídky pokrmů a-la carte nebo vyzkoušet gril-menu. Pro menší návštěvníky jsou připraveny outdoorové hry – pettangue, házecí kroužky, nechybí ani dětský koutek s hracími elementy, kde si vyhrají děti, zatímco rodiče si budou vychutnávat nejlepší MOAK kávu v Českém Krumlově.
..VYŠŠÍ BROD


klášter Vyšší Brod

- denně od 9.00 do 18.00, začátek poslední prohlídky v 16.00 hodin (v neděli první prohlídka od 12.30 hod – před tímto časem je v kostele od 10.00 veřejnosti volně přístupná mše)
- adresa: Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137
- platba v hotovosti v českých korunách nebo eurech
- prohlídky s průvodcem nebo bez (na skupinové prohlídky je potřeba se vždy objednat na tours@vyssibrod.cz)
..Klášter Vyšší Brod

..Závišův kříž - splendor mysticus

Termín od - do Poslední prohlídka
26.04.2013 - 03.11.2013   (Po-Ne)   Rezervovat 09:00 - 18:00 16:00 hod.

Klášter Vyšší Brod Závišův kříž Klášter Vyšší Brod

V rámci Zemské výstavy představí opatství Vyšší Brod legendární Závišův kříž, který je stavěn naroveň Českých korunovačních klenotů. Okázalý relikviář nechal zřejmě pro svou korunovaci zhotovit uherský panovník, aby do něj uložil ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus. Spletitými cestami sudby se drahocenný kříž dostal do dědičného kláštera mocných Rožmberků, kde jej mniši uchovávali po dlouhá staletí v nejvyšší úctě. Za druhé světové války klenot uloupili nacisté, v době komunismu byl zestátněn a přemístěn do Prahy. Zlatý kříž posázený neobvykle vysokým počtem drahokamů a perel se však společně s cisterciáky navrátil do Vyššího Brodu a za nejpřísnějších bezpečnostních podmínek bude v jižních Čechách veřejně vystaven poprvé po více než 70 letech.

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ - splendor mysticus
V rozlehlých gotických sklepeních starobylého opatství instalovaná multimediální expozice Závišův kříž - splendor mysticus (mystická záře) přiblíží hypotézy o původu této mimořádné památky zlatnického středověkého umění, legendu o nalezení Pravého Kříže sv. Helenou, význam relikvií i mocenský zápas Přemyslovců, Habsburků a Vítkovců. Zájemci se mohou seznámit též s překvapivými výsledky výzkumu tajemné hrobky Rožmberků, již byli podle legendy pohřbíváni vsedě.

SVĚT CISTERCIÁKŮ
Kdo se vypraví na česko-rakouskou zemskou výstavu do Vyššího Brodu, zhlédne jako první i nově zrenovovaný interiér ctihodného opatského chrámu. Expozice Svět cisterciáků skýtá kromě jiného zajímavé informace o vzniku řádu, jeho působení na mezinárodní úrovni, ale také o obrazovém cyklu proslulého Vyšebrodského oltáře. Prohlídková trasa je dále rozšířena o návštěvu kapitulní síně, architektonického skvostu české gotiky. V ní je pochován Záviš z Falkenštejna, který vyšebrodským cisterciákům daroval právě onen nádherný relikviář, po něm nazývaný. Kdysi vlivný regent Českého království se na konci svého života stal psancem a zemřel rukou kata. U příležitosti konání příhraniční zemské výstavy rozkvétají v obnovené rajské zahradě historické odrůdy růží a lilií. V evropské kultuře představuje rajský dvůr tradiční středobod spirituálního hledání a meditace.

UMĚLECKÉ POKLADY STŘEDOVĚKU
Vyšebrodské opatství se mezi českými cisterciáckými kláštery pyšní nejrozsáhlejšími umělecko-historickými sbírkami, jež se do dnešních dnů dochovaly z velké části téměř jakoby zázrakem. V klášterním muzeu budou premiérově vystaveny exponáty špičkové evropské úrovně. Mezi Uměleckými poklady středověku nalezneme např. deskové obrazy Madony Vyšebrodské, Madony Zlatokorunské, Ukřižování Vyšebrodské, neobyčejnou italskou truhličku a četné další gotické plastiky a deskové malby. Samozřejmě můžete navštívit i nejkrásnější klášterní knihovnu České republiky.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
..Trasa A


Návštěvníci prochází bez průvodce dle směrovek - exponáty jsou doplněny texty v češtině a němčině.

• gotická sklepení s multimediální expozicí „ Závišův kříž – splendor mysticus“ a informacemi o výzkumu hrobky Rožmberků

• zrenovovaný interiér opatského chrámu s expozicí „Svět cisterciáků“

• oratoř Rožmberků se Závišovým křížem, který je svou hodnotou srovnávaný s Českými korunovačními klenoty

• křížová chodba - nově zpřístupněno u příležitosti konání Zemské výstavy

• kapitulní síň - nově zpřístupněno u příležitosti výstavy

• obnovená rajská zahrada - nově zpřístupněno u příležitosti výstavy

Doba trvání prohlídky cca 80 minut, z toho vstup k Závišovu kříži je po úzkých točitých schodech v skupinách maximálně 15 osob v časovém cyklu cca 20 minut. Proto při větších skupinách může dojít k časovému prodloužení prohlídky.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
..Trasa A1


Navazuje na trasu A a je komentovaná průvodcem

• gotická galerie - premiérové vystavení uměleckých pokladů minulosti z navrácených klášterních sbírek, např. jedinečná kolekce madon krásného slohu a další

• obrazová galerie

• knihovní chodba

• Filosofický sál

• Teologický sál

Doba trvání cca 50 minut. Tzn. prohlídka celé trasy A + A1 je cca 130 minut.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
..FREISTADT

..Pivovar Freistadt

..Výstava na téma měšťanský život a rozvoj obchodu


Pivovar Freistadt

ŠLECHTA A KLÁŠTERY
První část výstavy je věnována tématu „Šlechta a kláštery" a jejich roli při konstituování země. Šlechtické rody, jakými byli Rožmberkové, Zelkingerové nebo Starhembergerové, a jejich feudální svět stejně jako kláštery (např. Baumgartenberg, Schlägl, Zlatá Koruna, Vyšší Brod) přiblíží návštěvníkům nejenom roli při budování země, ale ukáží také přeshraniční kulturní rozměr historické doby.

MĚSTA A OBCHOD
Druhá část se bude zabývat městy a obchodem, přičemž těžiště bude spočívat v rozvoji města Freistadtu. Výstava přiblíží návštěvníkům sociální strukturu města ve středověku a raném novověku s měšťany provozujícími obchod a jejich životem (bydlení, odívání, stravování, majetek, obchodní činnost) a rovněž řemeslnické cechy a služby ve městě. Souvislost se zemědělským okolím města, které dodává výrobní suroviny (např. chmel a ječmen), představuje další důležitý aspekt výstavy.

PIVOVARNICTVÍ
Třetí část souvisí s výstavní budovou a je věnována pivovaru. Vaření piva je tu vysvětleno stejně jako kulturní a kulinářský význam tohoto nápoje. Hospodářská role vaření piva je patrná především v privilegiích (Freistadt 1363), která dávají měšťanům právo vyrábět ve svých domech pivo. V roce 1770 se spojili právováreční měšťané Freistadtu do sdružení s názvem „Braucommune in Freistadt" (česky Právovárečnické sdružení ve Freistadtu), které existuje dodnes jako jediný spolek tohoto druhu na světě a představuje zvláštnost města. Jako další atrakci je možné vyzdvihnout průchod přes sladovou půdu.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
..BAD LEONFELDEN

..Eyblův dům

..Výstava na téma obchod a doprava


Bad Leonfelden

V první části výstavy je téma „Obchod a doprava" pojednáno velmi obecně, přitom se má do popředí dostat aspekt převážně hospodářské a celá staletí se prohlubující výměny mezi jižními Čechami a Mühlviertlem. Dvojznačná role obchodní stezky je představena ve své rozporuplnosti, na jedné straně přináší obchod (především se solí a železem) s Čechami velké zisky, na druhé straně se po těchto stezkách rychle přesouvají vojska (husité, Švédové, císařská vojska) a šíří nejenom hrůzy a násilí, ale také nemoci.

Další část je věnována regulačním a infrastrukturním funkcím cesty, přitom jsou zpracovávány fenomény jako zákonem stanovené trasy s tzv. skladním právem určitého města (Freistadt) a „pašerácké stezky". Návštěvníkům se přiblíží jak přeprava zboží v době vzniku koněspřežky, vagóny a jejich technické příslušenství, tak také metody pašování a absence bezpečných cest (loupežníci). Obchodní činnost Bad Leonfeldenu v konkurenčním prostředí s Freistadtem - za kterým ale stojí také ekonomický konflikt mezi panovníkem a významnými šlechtickými rodinami - bude také jedním z témat.

Poslední část bude věnována novějším dějinám této oblasti s ohledem na dezintegraci a novou integraci. Změna politické situace po roce 1945 a pád železné opony silně zdecimovaly nejen obchod na starých obchodních cestách, ale dotkly se silnou měrou také obyvatelstva těchto oblastí. Fenomény jako cesty a silnice v Mühlviertlu, které najednou nikam nevedly, a zřízení několika málo hraničních přechodů budou představeny stejně tak, jako změny na druhé straně hranice v důsledku vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce, po kterém následovalo dosídlení a krátce poté nové vysídlení. Zničení a úplná likvidace příhraničních vesnic byla jedním z důsledků vytvoření nepropustné hranice mezi Západem a Východem v dobách studené války. Otevření hranice po roce 1989 a vstup obou zemí do Evropské unie vedly k nové integraci (možnost srovnání s názvem zemské výstavy „Dávné stopy, nové cesty"). Na konkrétních příkladech budou zmíněny různé integrační aktivity (spolupráce umělců, význam „zeleného pásu" pro biologický výzkum, přeshraniční cestovní ruch atd.).

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
..Bývalý měšťanský špitál

..Výstava na téma dějiny lékařství, péče o tělo a sociální oblast


Bývalý měšťanský špitál Bad Leofelden

V prostorách měšťanského špitálu se výstava zaměří na aspekty dějin těla a péče o něj (zdraví, nemoc, smrt). Nejprve se představí stav lékařské vědy období, ve kterém hrál měšťanský špitál společensky důležitou roli, a tématem se stane zdravotnická funkce zařízení. V církevní oblasti bude tématizována také duchovní funkce špitálu, role náboženství a jeho „nabídky léčebných prostředků" (funkce jednotlivých svatých při léčení nemocí, „zázraky a vyslyšení motliteb", votivní obrazy atd.) a představy onoho světa, které jsou se smrtí spojeny.

V dolní části měšťanského špitálu, ve které ještě zůstaly zachovány původní malé místnosti (cely), se má blíže poukázat na sociální funkci této instituce i na každodenní život a životní podmínky obyvatel špitálu.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny