Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Hrady, zámky, zříceniny

Zámek Červený Dvůr

3530b Zámek Červený Dvůr

Červený Dvůr 1
38101 Chvalšiny
Kontakt: Psychiatrická léčebna

Telefon: +420 380 309 135

E-mail: prijem@cervenydvur.cz
WWW: www.cervenydvur.cz/

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Hrady, zámky, zříceniny

Poloha na mapě


Zámek Červený Dvůr - rokokový zámeček, obklopený anglickým parkem - v současné době se zde nachází psychiatrická léčebna.

Dopravní dostupnost:
Zámecký areál Červený Dvůr se nachází 8 km severozápadně od Českého Krumlova, na jihovýchodním úpatí masívu hory Kleť, v sousedství silnice spojující Č. Krumlov a Chvalšiny.Zámek Červený Dvůr


Rozsáhlý areál v současnosti zahrnuje vlastní zámeckou budovu, jež spolu s přilehlými hospodářskými budovami volně uzavírá velký obdélníkový dvůr a dále mimořádně rozlehlý přírodně krajinářský park (Zámek Červený Dvůr - park) o rozloze 105 hektarů s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami. Barokní zámek je obdélníková jednokřídlá budova, jejíž průčelí půlí rizalit s balkonem, zakončený trojúhelníkovým štítem a krytý mansardovou střechou. Fasáda je členěna lizénami. V přízemí valené a křížové klenby, místnosti v patře plochostropé.

Tvrdí se, že název Červeného Dvora nebyl odvozen od barvy krytiny střechy (jako tomu bylo v případě zámku Červená Lhota), ale zkomolením německé podoby slovesa klučit, mýtit - dříve "rothen", dnes "roden". Tzv. nový chvalšinský dvůr vznikl na konci 16. století zřejmě na vymýceném místě.
Zámek Červený Dvůr - park


Zahrada je u zámku v Červeném Dvoře poprvé připomínána k roku 1598 - jednalo se o oboru zřízenou Petrem Vokem z Rožmberka. Zámek Červený Dvůr, park, domeček z kůry stromů - detail stěny pro chov bobrů, bažantů, koroptví a křepelek.

Zámecký park v Červeném Dvoře zahrnuje celkem 105 hektarů přírodně krajinářské úpravy jednak v nejbližším okolí zámku, uvnitř zámeckého dvora a dále rozsáhlé volné partie, rozkládající se jihovýchodním směrem od hlavní zámecké budovy.

Hranice parku tvoří na jihozápadní straně silnice Český Krumlov - Chvalšiny, na jihovýchodní straně potok, na severovýchodě areál lesní školky a na severozápadě místní komunikace.

Průměrná nadmořská výška činí 550 m n/m. Celý zámecký areál včetně parku leží na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les.