Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Religiózní památky

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

Chvalšiny
38208 Chvalšiny
Kontakt: Obecní úřad

Telefon: +420 380 739 149
Fax: +420 380 739 129

E-mail: podatelna@chvalsiny.cz
WWW: www.chvalsiny.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Religiózní památky

Poloha na mapě


Stojí zhruba uprostřed protáhlého náměstí při starodávné silnice mezi Českým Krumlovem a Prachaticemi a je zasvěcen sv. Maří Magdaleně. Díky znamenitým objevům restaurátorů v devadesátých letech našeho století při odkrývání a obnovování maleb v kostele jsme se o něm dozvěděli mnohem víc, než bylo donedávna známo.
Současný kostel je už druhou stavbou tohoto druhu v obci, neboť již před ním tu stál jiný kostelík, zasvěcený stejné světici. Nynější kostel byl postaven v pozdně gotickém slohu v letech 1487-1507, o čemž svědčí několik letopočtů dochovaných porůznu v kostelní lodi. Některé práce se dokončovaly až do roku 1514. Velká část kostela je dílem slavné rožmberské stavební huti a jejího stavitele Hanse Götzingera. Jeho jméno je uvedeno uprostřed na klenbě lodi. Kostel byl v průběhu času běžně opravován.
Při restaurátorských pracích byla nad Vítězným obloukem objevena rozměrná nástěnná malba, zobrazující Poslední soud. Jejím autorem byl v roce 1514 mistr Jakub Pecka, jak je u malby uvedeno. Byly odkryty i další nástěnné malby v okolí prvního klenebního svorníku v lodi, který má podobu trnové koruny. V blízkosti svorníku je rodový znak pánů z Rožmberka pětilistá růže.

Dopravní dostupnost:
Autobus - linky ve směrech : Český Krumlov, Chvalšiny, Nová VesMuzeum Schwarzenberského kanálu ve Chvalšinách