Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2011

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2011 V ČESKÉM KRUMLOVĚ (EHD 2011)

Interiér kaple na Křížové hoře

náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov
Kontakt: Filip Putschögl

Telefon: 380766314

E-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2011


Seznam nabídek:


Dny evropského dědictví (Eurpean Heritage Days, dále EHD) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, jejíž hlavními cíli jsou zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Historicky poprvé se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné.

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Český Krumlov se od samého počátku k celonárodní akci připojuje, a to v velkým zájmem návštěvníků, zájemců o historii. V letošním roce bude program akce soustředěn do areálu klášterů, kde probíhá projekt revitalizace. Návštěvníci budou prostřednictvím přednášek, prezentací a exkurzí seznámeni se záměry, cíly a aktuálním stavem projektu. Součástí bude i varhanní koncert v klášterním kostele v provedení Ondřeje Macka, vedoucího souboru Hosmusici.

Další doprovodný program bude probíhat v Muzeu stavebních dějin a řemesel a v Museu Fotoateliér Seidel. Speciální prohlídky připravil Státní hrad a zámek Český Krumlov. Jako každoročně bude po oba dny zpřístupněna Kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže na Křížové hoře, která je běžně uzavřena veřejnosti...Areál klášterů - prezentace projektu IOP

Termín Od - Do
17.09.2011   (So) 11:00 - 17:00
18.09.2011   (Ne) 11:00 - 16:00

Bývalý klášter klarisek v Českém Krumlově Interiér kláštera

Řemeslná ulička – klášter klarisek
prezentace uměleckých řemesel:
Umělecký kovář: Jan Skuhra a spol. (kovářské práce zaměřené na historické stavební kování)
Kožené historické výrobky: Václav Franče
Historické kostýmy: Městské divadlo Český Krumlov
Pekařství: dobrovolnice z okruhu přátel Slavností pětilisté růže - Irena Křížová, Zdena Ondrejková (využití receptů z Klášterní kuchařky, autor Angelus Jeřábek)
Keramika: Vladimíra Konvalinková
Malba na hedvábí: Kristýna Baurová


Prostor budoucího Infocentra (přízemí kláštera klarisek)
představení stavebních projektů na panelech:
Masák & Partner zpracovatel projektové dokumentace Revitalizace klášterů - část bývalý klášter sv. Kláry: prezentace dosavadního průběhu projektu, především ukázkou následujících částí: Studie, Průzkumy, Dokumentace pro stavební povolení, rozpracovaná Dokumentace pro provádění stavby a model areálu kláštera v měřítku 1:150
Prezentaci budou provádět členové projektového týmu, takže mimo ukázky projektů bude možné vést i diskusi nad dotazy návštěvníků.
Tomáš Šantavý, Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. - zpracovatel projektové dokumentace na část bývalého kláštera minoritů: prezentace dosavadního průběhu projektu
Petr Pešek: model Zvonice s orlojem – představení architektonického konceptu


Prostor budoucího Infocentra (ambit kláštera klarisek)
sobota 14.00 - 17.00, neděle 14.00 - 16.00
prezentace projektu revitalizace klášterů, možnost diskuse k jednotlivým tématickým okruhům:
Jan Vondrouš, koordinátor projektu: celková prezentace projektu IOP
Dalibor Carda, starosta města: město Český Krumlov a projekt IOP
Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu: technická podpora a organizace projektu

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce
..Areál klášterů - exkurze

Termín Od - Do Poslední prohlídka
17.09.2011 - 18.09.2011   (So) 13:00 - 16:00 15:00 hod.

Exkurze v areálu klášterů Interiér klášterního kostela

Exkurze po areálu klášterů

sobota 17. 9., 13.00 a 15.00 hodin
Prohlídka klášterního kostela Božího těla a Nanebevzetí P. Marie, včetně sakristie a východní kruchty, vede Roman Lávička

sobota 17. 9. a neděle 18. 9., 13.00 a 15.00 hodin
Celková exkurze po areálu býv. kláštera klarisek - plánované využití v rámci projektu, vede Jan Vozábal a Kateřina Slavíková

sobota 17. 9. a neděle 18. 9., 14.00 hodin
Hospodářský dvůr klarisek, vede Jiří Bloch

sobota 17. 9. a neděle 18. 9., 15.00 hodin
Klášterní zahrady - historie a projekt obnovy, vede Jiří Olšan

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Prohlídka s průvodcem: čeština
..Sobotní matiné - varhanní koncert

Termín Od - Do
17.09.2011   (So) 13:45 - 15:00

Klášterní Kostel Božího těla

Sobotní matiné - Ondřej Macek, varhany

Součástí koncertu bude panelová prezentace sdružení Hofmusici jako partnera projektu:
- objevení Vivaldiho opery Agrippo, badatelský počin Ondřeje Macka
- programová náplň partnera v projektu

Možnosti: vstup volný
..Muzeum stavebních dějin a řemesel Český Krumlov

Termín Od - Do
17.09.2011   (So) 10:30 - 16:00

Muzeum stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově

Návštěvník expozice má na nevelkém prostoru ojedinělou možnost nahlédnout do stavební historie středověkého města, jehož postupnou proměnu nejvýraznějším způsobem určovalo právě odlišné uplatňování architektonických detailů v jednotlivých slohových obdobích.

Vystavené materiály jsou prezentovány netradiční formou. Informační panely a vitríny byly zhotoveny kompletací druhotně použitých starých dveří a okenních výplní.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Prohlídka s průvodcem: čeština

Možnost zapůjčení textů: čeština, němčina, angličtina
..Přednášky v Muzeu stavebních dějin a řemesel

Termín Od - Do
17.09.2011   (So) 10:30 - 16:00

Přednášky v Muzeu stavebních dějin a řemesel

10.30 hodin
Tomáš Kyncl, Daniel Šnejd
Určování stáří krumlovských domů metodou dendrochronologie

12.00 hodin
Martin Šerák
Litinové kříže v minulosti a současnosti
..Museum Fotoateliér Seidel - doprovodné akce k EHD

Termín Od - Do Poslední prohlídka
15.09.2011   (Čt) 09:00 - 12:00
15.09.2011   (Čt) 13:00 - 18:00
17.09.2011   (So) 09:00 - 17:00 17:00 hod.

Museum Fotoateliér Seidel - interiér, foto: Libor Sváček

Expozice ateliéru Josefa a Františka Seidelových překvapí svou autenticitou, nepřeberným množstvím unikátních dobových snímků a dokonale dochovaným technickým zařízením. Museum získalo 1. cenu v prestižní soutěži Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2008.

Doprovodné akce k EHD:
15.9. čt., 9-12, 13 – 18 hod.
Ukázky digitalizace negativů a starých fotografií
Na ukázku je nutné se objednat info@seidel.cz a telefonu 380 712 354 , případně zeptat na místě. Maximální počet návštěvníků na jednu ukázku je 10 osob. Ukázka začne vždy v celou hodinu.

17.9. so., 9 - 17 hod.
Poloviční vstupné na prohlídky
– začátek poslední hodinové prohlídky v 17 hod.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Prohlídka s průvodcem: čeština, němčina, angličtina

Možnost zapůjčení textů: čeština, němčina, angličtina
..Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové hoře

Termín Od - Do
17.09.2011   (So) 10:00 - 17:00
18.09.2011   (Ne) 10:00 - 16:00

Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové Hoře, foto: Libor Sváček

Osmiboká barokní kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže oslavila v loňském roce 300 let od svého dokončení - postavena byla roku 1710.

Kaple zpřístupněna veřejnosti po oba dny zdarma.

Možnosti: vstup volný
..Státní hrad a zámek Český Krumlov

Termín Od - Do
17.09.2011 - 18.09.2011   (So-Ne) 09:00 - 16:15

Státní hrad a zámek Český Krumlov, foto: Libor Sváček

Rozsáhlý stavební komplex, vybudovaný na skalnatém ostrohu nad Vltavou, byl založen Vítkovci v I. pol. 13. století. Za Viléma z Rožmberka byl původní středověký hrad přebudován v renesanční zámek se třemi nádvořími a předhradím Latránem. Poslední majitelé Schwarzenberkové přestavěli zámek v barokním duchu.

Doprovodné akce v rámci Dnů evropského dědictví

17.9. so. a 18.9 ne., 9.00, 10.30, 12.15, 13.40, 14.40, 15.40 hod.
Kombinovaná prohlídková trasa

17.9. so. - 18.9. ne., 9.00-16.15 hod.
Zámecká věž - ke každé zakoupené vstupence do expozice Hradního muzea vstupenka na věž zdarma.