Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Hrady, zámky, zříceniny

Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

1350bHrad Rožmberk nad Vltavou, Horní a Dolní hrad

Rožmberk nad Vltavou
38218 Rožmberk nad Vltavou
Kontakt: Státní hrad Rožmberk

Telefon: +420 380 749 838

E-mail: rozmberk@npu.cz
WWW: www.hrad-rozmberk.eu

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Hrady, zámky, zříceniny

Poloha na mapě


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • On-line rezervace vstupenek
  • Veřejné WC
  • Pronájem prostor
  • Občerstvení
  • Prodej turistických suvenýrů

Hrad nad řekou Vltavou je označován za kolébku Rožmberků. Jeho návštěva se promění v opravdový zážitek. Prohlídky hradních komnat, noční prohlídky se scénickými představeními Bílé paní, návštěva katovny či prohlídky určené pro děti zaujmou snad všechny návštěvníky. Hrad Rožmberk byl postaven na obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají již ve 13. století. Svou konečnou podobu hrad získal až ve století 19., kdy byl v držení šlechtického rodu Buquoyů.

Hrad Rožmberk byl založen v první polovině 13. století příslušníkem mocného rodu Vítkovců Vokem z Prčice, který se poté začal psát podle svého sídla Vokem z Rožmberka. V podhradí brzy vzniklo poddanské městečko a hrad se stal správním i hospodářským centrem panství.

Hrad byl pojmenován podle pětilisté růže, kterou měl v erbu jeho zakladatel. Německý název Rosenberg (růžový hrad) byl počeštěn do podoby Rožmberk. Rožmberkové vybudovali z hradu překrásné renesanční sídlo.

Hrad neztratil na zajímavosti ani v pozdějších dobách, a to díky šlechtickému rodu Buquoyoů, v jehož držení byl od první poloviny 17. století až do roku 1945.

Dopravní dostupnost:
Hrad Rožmberk se nalézá 20 km jižně od Českého Krumlova na protáhlém ostrohu nad řekou Vltavou.Prohlídkové trasy

Návštěvní doba

Vstupné

Rezervace


Rezervaci prohlídky pro skupiny je možné učinit telefonicky, faxem, emailem nebo poštou.

V objednávce uveďte: jméno a kontakt, na který můžeme rezervaci potvrdit, datum a čas prohlídky, přibližný počet osob, požadovaný jazyk prohlídky, případně další upřesňující informace.

Státní hrad Rožmberk
382 18 Rožmberk nad Vltavou
telefon: +420 380 749 838
email: rozmberk@npu.cz