Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2012

Výstava "Příběh města Český Krumlov"

..

Horní 152
38101 Český Krumlov
Kontakt: Regionální muzeum - Ivan Slavík

Telefon: +420 380 711 674
Fax: +420 380 714 249

E-mail: muzeumckrumlov@tiscali.cz
WWW: www.museum-krumlov.eu

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2012


Výstava „Příběh města Český Krumlov“ navazuje na rozsáhlý kulturní projekt, uspořádaný v roce 2009 u příležitosti 700. výročí vydání listiny, v níž je, vedle tehdy již existujícího hradu, poprvé písemně zmíněno i město Český Krumlov.Výstava "Příběh města Český Krumlov"

Termín Od - Do
23.09.2010 - 31.12.2011   (Út-Ne)

Listina Jindřicha I. z Rožmberka z roku 1309, ve které je Český Krumlov poprvé označen jako město. Zámek Český Krumlov, obraz Dělení růží, Antonín Streer, 1742 Venkovská škola, dřevěné figurky od řezbáře Vojtěcha Mráze, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení kovářského řemesla Široká ulice v Českém Krumlově, jarmark, historické foto

Výstava „Příběh města Český Krumlov“ navazuje na rozsáhlý kulturní projekt, uspořádaný v roce 2009 u příležitosti 700. výročí vydání listiny, v níž je, vedle tehdy již existujícího hradu, poprvé písemně zmíněno i město Český Krumlov.

„In nostra civitate Crumnaw – v našem městě Krumlově“. Těmito sebevědomými slovy uvádí pergamenová listina, k níž 2. srpna roku 1309 připojil svoji pečeť Jindřich z Rožmberka, místo, které se po dlouhá staletí vyvíjelo a i odpovídajícím způsobem vzkvétalo pod zdmi rezidenčního hradu a zámku přední zemské šlechty – pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků. Přestože to není v pravém slova smyslu listina zakládací, a mnohé bezesporu překvapí i její malá velikost či kancelářsky strohá výpravnost, stojí tento vzácný dokument na samém počátku úchvatného příběhu, který napsali, zažili a prožili obyvatelé Českého Krumlova, a to jak v dobách jeho největší slávy, největšího lesku a rozkvětu, tak i v časech konfliktů, stagnace a úpadku.

Výrazem těch nejvyšších hospodářských, řemeslných a obchodních ambicí krumlovských měšťanů, jejichž práva a privilegia často vydávali a potvrzovali králové nebo císaři, byla nejen dlouhodobě dobře organizovaná a promyšlená městská správa, ale také staletá potřeba zajištění vysoké úrovně všech forem a oblastí komunálního života – živnostenských a obchodních služeb, dopravy, školství, péče o zdraví, kultury a bohatého duchovního zázemí zdejších obyvatel. Další zásadní témata výstavy se věnují proměnám města, jeho celkového územního katastru, městských částí i jednotlivých domů. Z jednotlivých expozičních celků je patrné i dlouholeté přirozené soužití německého, českého a židovského etnika v Českém Krumlově. Obraz dějin města ve 20. století představí dramatické události dvou světových válek, odsunu německého obyvatelstva, éru socialismu se železnou oponou na dohled i zásadní proměnu, kterou Český Krumlov zaznamenal od politických změn v roce 1989 a od přijetí na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO až do současnosti.

Ojedinělým příspěvkem či „výstavou ve výstavě“ je premiérové představení velice rozmanitých a zajímavých nálezů, učiněných při úpravách břehů a říčního koryta Vltavy – počínaje nejstarší antickou mincí nalezenou na Českokrumlovsku, přes středověké kovové fragmenty a keramiku, hmotné atributy všedního života v dobách mírových i válečných, až po kuriózní předměty, odepsané vodáky při sjíždění krumlovských jezů.

Pro výstavu „Příběh města Český Krumlov“, která je svým rozsahem i obsahem za dobu existence Regionálního muzea v Českém Krumlově dosud svého druhu jeho největším projektem, bylo zapůjčeno přes 80 mimořádně cenných originálních listin a archivních dokumentů ze Státního okresního archivu v Českém Krumlově a Státního oblastního archivu v Třeboni – pracoviště Český Krumlov, z vlastních fondů a ze zápůjček představuje muzeum stovky fotografií a desítky trojrozměrných předmětů od archeologických vykopávek, přes doklady hmotné kultury, až po uměleckořemeslné a umělecké sbírky.

První část výstavy, dokumentující období od nejstarší historie města do roku 1945, bude veřejnosti zpřístupněna od 23. září 2010, otevření druhé části, která podá svědectví o vývoji Českého Krumlova od konce 2. světové války až do současnosti, proběhne 23. února 2011. Výstava, v jejímž rámci jsou plánovány obměny, doplňující akcenty, tematické přednášky i audiovizuální projekce, potrvá do 31. prosince 2011.
Partneři


.. .. ..

Jihočeský krajMěsto Český Krumlov


CzechTourism
700 let města Český Krumlov

Rožmberský rok 2011