Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Jižní Čechy > Region

Holašovice - Selské baroko UNESCO

Holašovice

Holašovice
37384 Holašovice
Kontakt: Obec Holašovice

Telefon: +420 387 982 133

E-mail: obec.jankov@volny.cz
WWW: www.holasovice.eu/index.htm

Poloha: Jižní Čechy
Typ: Region

Poloha na mapě


Nevelká osada Holašovice leží v půvabné krajině jižních Čech nedaleko Českých Budějovic v Šumavském podhůří na jihovýchodních svazích Blanského lesa klesajícího do Českobudějovické rybniční pánve.

Plodem středověké vnitřní kolonizace okrajových a méně úrodných částí Čech je také osada Holašovice, která vznikla patrně v průběhu 1. poloviny 13. století, i když první zmínka o ní se objevuje až v roce 1292 v listině krále Václava II., který Holašovice spolu s několika dalšími vesnicemi daroval cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě, v jehož majetku zůstávají až do roku 1848. Jedná se o typický kolonizační útvar založený na pravidelném půdorysu, s hloubkově orientovanými usedlostmi směřujícími štítovým průčelím do mimořádně rozlehlé návsi, jejíž rozměry 210x70 m předčí mnohá náměstí středověkých měst.

Bez nadsázky můžeme říci, že půdorysné schéma a parcelace jednotlivých usedlostí představuje unikátní a téměř čistý příklad velkorysé středověké lokace z období vnitřní české kolonizační vlny první poloviny 13. století, který shodou příznivých okolností unikl pozdějším zásahům, degradujícím nezaměnitelné typické původní schéma historického jádra.

Holašovice jsou z urbanistického pohledu zcela ojediněle autenticky zachovalým a mimořádně hodnotným celkem, dokumentujícím podobu středověkého kolonizačního vesnického sídla střední Evropy.