Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2011

Rožmberský rok 2011

náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 622

E-mail: info@ckrumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2011


Další informace:


6. 11. 1611 zemřel Petr Vok, poslední mužský potomek proslulého rodu Rožmberků. Jeho úmrtím skončilo téměř čtyřsetleté rožmberské panování v jižních Čechách a v roce 2011 uplynou další čtyři století od této významné události.

Rožmberkové v každé své generaci zastávali již od první poloviny 13. století nejvyšší funkce na dvorech českých králů a výrazně zasahovali do vnitropolitických i mezinárodních událostí. Sídlem rodu byl původně hrad Rožmberk a od roku 1302 se rožmberskou rezidencí stal Český Krumlov. Rožmberkové postupně ovládli podstatnou část území jižních Čech. Na svém panství budovali města a reprezentační sídla, iniciovali vznik vynikajících sakrálních i světských staveb i institucí, pečovali o rozkvět hospodářství. Tyto aktivity se zásadním způsobem zapsaly do tváře jihočeské krajiny. Zavzpomínejme tedy na slávu toho rodu během Rožmberského roku. Národní památkový ústav (NPÚ) si pro vás ve spolupráci s řadou partnerů přichystal množství novinek a akcí.Výstava Příběh města Český Krumlov

Termín Od - Do
23.09.2010 - 31.12.2011   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
23.09.2010 - 31.12.2011   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

Přijměte pozvání na procházku dějinami města Český Krumlov.
Rozsahem i obsahem doposud největší výstava Regionálního muzea vám připomene radostné i stinné události města a nahlédnout můžete také do dobové lékárny, školní třídy nebo prodejny.

Příběh Českého Krumlova se začal psát již v době prehistorické a přes středověk pokračoval až k významnému milníku - 2. srpnu roku 1309. Právě v tento den stvrdil Jindřich I. z Rožmberka svou pečetí listinu, ve které je Český Krumlov poprvé nazván městem. Nevelká, latinsky psaná listina tak má pro Český Krumlov velký význam a vy máte jedinečnou příležitost zhlédnout originál listiny na výstavě v Regionálním muzeu.
Kromě této pergamenové listiny si však na výstavě můžete prohlédnout přes 80 dalších mimořádně cenných originálních listin a archivních dokumentů. Dokumenty, mezi kterými naleznete listiny Petra Voka, Marie Terezie nebo Rudolfa II., doslova dýchají historií.

Nejen dokumenty, ale i fotografie a obrazy vám přiblíží příběh, jež napsali a prožili obyvatelé Českého Krumlova. Poznáte, jak se během několika staletí změnila tvář města a proměnily uličky a domy, které ve městě stojí dodnes. Během prohlídky výstavy zavítáte mimo jiné také do lékárny, školy, pánského pokoje či prodejny kávy. Návrat do historie umocní zachovaný dobový nábytek, množství zajímavých nástrojů a pomůcek.

Výstava Příběh města Český Krumlov potěší nejen milovníky historie, ale i ty, kteří chtějí zavzpomínat nebo poznat „životní příběh" jednoho z nejkrásnějších měst.

První část výstavy, tj. období od nejstarší historie města do roku 1945, byla otevřena 23. 9. 2010.
Druhá část výstavy, mapující období od konce 2. světové války až do současnosti, bude otevřena 23. února 2011.
Obě části výstavy budou k vidění až do konce roku 2011.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Hradní muzeum

Termín Od - Do
11.01.2011 - 31.12.2011   (Út-Ne) 10:00 - 17:00

..

Vydejte se na putování časem! Nové Hradní muzeum vás zavede do dob pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří v průběhu staletí sídlili v Českém Krumlově a měnili jeho tvář. K vidění bude i množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů a v kinematografu budete moci shlédnout filmy z počátku 20. století.

Hradní muzeum si našlo místo v dosud nevyužité budově tzv. Hrádku s věží na druhém zámeckém nádvoří. Bude otevřeno po celý rok a své první návštěvníky přivítá již 10. ledna 2011.

Hradní muzeum se stane místem nejen pro vzdělávání, ale také pro relaxaci. Ve studovně se můžete ponořit do historie a v kavárně v přízemí můžete posedět u šálku kávy. Doslova třešničkou na dortu budou nové neotřelé pohledy na město z oken muzea. Městské panorama se dvěma kostelními věžemi, které se před vámi rozprostře, ukazuje dokonalou souhru architektury a krajiny.

Při vstupu do muzea se rázem ocitnete v 19. století. Historická muzejní instalace, zrestaurovaná kachlová kamna, historická svítidla nebo repliky starých muzejních vitrín dokonale vykreslí obraz této doby. První dvě místnosti "Sál pánů z růže" a "Sál krumlovských vévodů", vám představí významné šlechtické rody, které v Českém Krumlově sídlily. Pokud postoupíte dále, vkročíte do kanceláře správy velkostatku, do kanceláře ředitele schwarzenberské správy a jeho bytu. Dodržená původní dispozice pokojů, ale například i barevnost omítek ve vás vzbudí dojem, jako by si úředník zrovna někam odskočil a každou chvíli se vrátí.

Muzeum také představí množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů - sbírka schwarzenberské gardy, artefakty z mincovny a zbrojnice nebo porcelán. Prohlédnout si budete moci i maketu českokrumlovského hradu, která zachycuje jeho podobu v polovině 16. století. Jedním z největších lákadel Hradního muzea bude jistě torzo barokního relikviáře s kostrou sv. Reparáta z bývalého kláštera minoritů v Českém Krumlově. Tento relikviář bude součástí expozice církevních památek. Prohlídkovou trasu uzavře kinematograf, kde se budou promítat filmy z počátku 20. století. Tyto filmy si natáčeli členové rodu Schwarzenbergů například na nedalekém zámku na Červeném Dvoře a dosud byly ukryty v depozitářích krumlovského a hlubockého zámku.

Základní vstupné do muze se bude pohybovat kolem 120 Kč. Celkem 29 místností, prostor a chodeb, které tvoří muzeum, si budeme moci volně projít sami, případně si vypůjčit audio guide (přehrávací zařízení v podobě sluchátka) a poslechnout si výklad.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Výstava Rožmberkové

Termín Od - Do
11.06.2011 - 31.12.2011   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
11.06.2011 - 31.12.2011   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

Regionální muzeum v Českém Krumlově se k oslavám Rožmberského roku připojuje výstavou „Rožmberkové", která se věnuje dobové kultuře odívání na dvoře těchto šlechticů. Výstava bude zahájena 11. června 2011.

Originální historické kostýmy z doby renesance se v muzejních sbírkách nacházejí pouze výjimečně, a proto se Regionální muzeum rozhodlo vytvořit několik propracovaných replik honosných kostýmů posledních Rožmberků a přiblížit tak návštěvníkům kulturu této doby.

Kostýmy jsou vyhotoveny dle dobových portrétů Viléma z Rožmberka, Petra Voka z Rožmberka, Evy z Rožmberka a Bohunky z Rožmberka. Dozvíte se také více o renesanční módě a odívání, poznáte technologii výroby replik historických kostýmů a seznámíte se se současným využitím historických kostýmů (historické slavnosti, divadelní představení apod.).

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Slavnosti pětilisté růže

Termín Od - Do
17.06.2011 - 19.06.2011   (Pá-Ne)

..

Slavnosti pětilisté růže vám v roce 2011 opět umožní během jednoho víkendu (17. - 19. 6.) nahlédnout do doby renesance. Městem zazní bubny a hlas potulných zpěváků, prostý lid, ale i šlechta se pobaví vylomeninami kejklířů či divadelníků a vše doplní vůně pečeně a jiných dobrot. Chrabří rytíři nesoucí prapor s růží barvy svého rodu, urozené dámy, ale i poddaní pozdraví město při velkolepém průvodu, který zakončí slavnostní ceremonie. Nebudete ochuzeni ani o noční ohňový průvod, živé šachy či historický trh.

Oproti posledním ročníkům slavností, kdy ústřední postavou byl převážně vladař domu rožmberského Vilém z Rožmberka a Petr Vok z Rožmberka byl jeho průvodcem, či pořadatelem slavností, bude ústřední postavou Slavností pětilisté růže v roce 2011 Pan Petr Vok. V rámci slavností proto vzpomeneme na některé osudové události spojené s Panem Petrem Vokem (např. sňatek Petra Voka s Kateřinou z Ludanic v roce 1580) a připomeneme také dávné legendy (např. pověst o Bílé Paní, chůvě Petra Voka).

Program dále doplní historický turnaj s názvem Rožmberské rytířské klání aneb rytíři na koních a historická hostina na rožmberském dvoře, který oživuje prastarou legendu Vítkovského domu. A pivovarskou zahradou zazní hudba Alana Stivella.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Dvorská kultura na rožmberských rezidencích - Renesanční noc

Termín Od - Do
16.09.2011   (Pá)

..

Chtěli byste okusit život za vlády Rožmberků? Navštivte jedinečnou akci - „Renesanční noc". 16. 9. 2011 ožijí zámecké prostory dvorskou kulturou rožmberských rezidencí.

Většina uměleckých vystoupení prezentuje jednotlivé druhy renesančního umění samostatně. To však brání hlubšímu prožitku. Renesanční noc vám dokonale vykreslí obraz renesanční doby právě díky spojení jednotlivých druhů umění. Budete se moci zaposlouchat do renesanční hudby, přiučit se dobovým tancům, okusit dřívější gastronomii a užít si různé druhy renesanční zábavy.

Poslední dva rožmberští vladaři byli pevně spjati s panovnickým dvorem Království Českého a působili také v diplomatických službách. Po vzoru císařského a královského dvora zaváděli na svém panství hudební život, tak jak jej poznávali sami. Vilém z Rožmberka se brzy po nástupu vládnutí snažil založit vlastní trubačský sbor. Zpočátku si půjčoval trubače z jiných šlechtických sídel, které velmi štědře odměňoval, ale roku 1552 se rozhodl založit vlastního trubačský sbor. Do hudby renesančních šlechticů se můžete zaposlouchat právě na Renesanční noci. Trubač zahraje na unikátní trubku, tzv. Tromba Clarina, která je replikou nástroje nalezeného ve sbírkách místního barokního divadla.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Poznávací aktivity v rožmberských lokalitách


Jezdecká pečeť Petra Voka

V jubilejním roce 2011 pro vás v někdejších rožmberských lokalitách (Rožmberk, Český Krumlov, Třeboň, Kratochvíle, Nové Hrady, Zlatá Koruna) NPÚ nachystá upravené prohlídkové trasy, menší tematické výstavy a interaktivní programy zaměřené na různé aspekty rožmberského kulturního dědictví.
Důležitým momentem Rožmberského roku bude vědecká mezioborová konference, otevření nově budovaného Hradního muzea v rámci Státního hradu a zámku Český Krumlov a dokončení pětiletého restaurování letního sídla posledních Rožmberku – renesanční vily Kratochvíle.
Kalendář akcí

Partner projektu


..