Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2005

Dny evropského historického dědictví (EHD) - 2005

EHD 2004- Český Krumlov, foto Lubor Mrázek

náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum

Telefon: +420 380 704 623
Fax: +420 380 704 629

E-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/infocentrum

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2005


V září se každoročně otevírají v rámci (European Heritage Days, dále EHD) nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti, nebo zcela nepřístupné.

Cílem této akce je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího
v 21. století ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Informace o akcích EHD v dalších městech www.ehd.czKlášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne) 10:00 - 17:00

foto Tibor Horváth Výstava Lidice 2004, foto Tibor Horváth

Možnost prohlédnout vybrané prostory kláštera. K zhlédnutí také 32. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2004.

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Den s handicapem - Den bez bariér

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne) 10:30 - 18:00

Den s handicapem - Den bez bariér

Smyslem akce Den s handicapem - Den bez bariér je alespoň na jeden den, letos už na jeden víkend, zpřístupnit součást světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO - město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky návštěvníkům se zdravotním postižením pomocí asistentů a provizorních nájezdů.

Možnosti: vstup volný, bezbariérový přístup

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Regionální muzeum v Českém Krumlově

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Regionální muzeum v Českém Krumlově, foto Lubor Mrázek

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Bývalá prelatura, Horní 155

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Horní 155, foto archiv OIS

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Doprovodný program - restaurování nástěnných maleb.
Serie přednášek v rámci programu ARS MAGNA.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Prohlídka s průvodcem: čeština
Kaple sv. Martina v Městském parku

Termín Od - Do
17.09.2005   (So) 10:00 - 18:00
17.09.2005   (So) 19:00 - 20:00

Kaple sv. Martina, foto Josef Prokopec

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Doprovodný program - koncert Smyčcového orchestru Český Krumlov v 17:00 h.
( G. M. Schiassi, A. Corelli, G. F. Händel, J. S. Bach, J. Sibelius, C. Negri..)

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Měšťanský dům, Soukenická 41

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Soukenická 41, archiv OIS

Památka zcela uzavřená veřejnosti.

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Roubený dům, Rooseveltova 66

Termín Od - Do
09.09.2005 - 11.09.2005   (Pá-Ne) 12:00 - 19:00

Památka běžně nepřístupná veřejnosti

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Státní hrad a zámek Český Krumlov

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne) 09:00 - 12:00
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne) 12:30 - 16:00

Zámek, foto Lubor Mrázek

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti.
Památka běžně přístupná veřejnosti.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Renesanční dům, V. zámecké nádvoří

Termín Od - Do
10.09.2005   (So) 10:00 - 10:45
10.09.2005   (So) 11:00 - 11:45
10.09.2005   (So) 13:00 - 13:45
10.09.2005   (So) 14:00 - 14:45
10.09.2005   (So) 15:00 - 15:45
10.09.2005   (So) 16:00 - 16:45
11.09.2005   (Ne) 10:00 - 10:45
11.09.2005   (Ne) 11:00 - 11:45
11.09.2005   (Ne) 13:00 - 13:45
11.09.2005   (Ne) 14:00 - 14:45
11.09.2005   (Ne) 15:00 - 15:45
11.09.2005   (Ne) 16:00 - 16:45

Renesanční dům, foto Stanislava Slavková ..

Památka veřejnosti běžně nepřístupná.
Vstup zdarma, ale pouze s volnou vstupenkou (k dostání u pokladny) - max. počet na prohlídku je 25 osob.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Prohlídka s průvodcem: čeština
2. ročník ARS MAGNA 2005 Český Krumlov

Termín Od - Do
09.09.2005 - 11.09.2005   (Pá-Ne)

Ars Magna 2005

Umění a duchovní vědy probouzejí památky.
Setkání umělců, vědců a filosofů v rámci Dnů EHD pořádá krumlovská agentura Arteco-B.M. ve spolupráci s městem Český Krumlov.
Festival Ars Magna poodhalí jaká tajemství se skrývají v architektuře, ve výtvarných symbolech a krajině Českého Krumlova, exkurze, přednášky a koncerty přiblíží historická fakta i esoterní myšlení středověku a renesance, jejichž odkazy nás provázejí dodnes.
Všechny aktivity se uskuteční v nově zrestaurovaném gotickém sále bývalé Prelatury, který je zpřístupněn zatím pouze v těchto třech dnech.

Možnosti: vstup volný